Norway Cup-film skal motvirke overgrep

Norway Cup-film skal motvirke overgrep

Norway Cup byr på store fotballopplevelser, sosialt samvær og kanskje en forelskelse? Nå skal en egen informasjonsfilm brukes som verktøy mot grenseoverskridende atferd og overgrep.

Fordi det er bedre å forebygge med kunnskap enn det er å måtte håndtere negative opplevelser og hendelser fordi noen «ikke visste», har Sex og Politikk i forbindelse med årets Norway Cup bidratt med faglige innspill om positiv seksualitet i en film fra Redd Barna.

Filmen er ment å brukes som et verktøy mot grenseoverskridende atferd og overgrep. Sex og Politikk står bak seksualitetsundervisningsmaterialet «Uke 6» og «Uke 16», og har lang erfaring med kunnskap om positiv seksualitet i arbeidet mot uønsket adferd og overgrep.

I filmen gir Ulrikke Falch barn og ungdom fire konkrete tips for at de skal oppleve at det er trygt og gøy å drive med idretten sin.

– Rundt 300 000 barn i Norge deltar i organisert idrett, og dessverre opplever også noen av disse barna ubehagelige hendelser som trakassering, vold, seksuelle overgrep eller andre krengende handlinger. Det er ekstra viktig at store møteplasser, sånn som Norway Cup, tar på seg et ansvar for å forebygge mot slike hendelser. Det var derfor naturlig for oss i Sex og Politikk å være med og bidra til denne filmen, forteller Vilde Graff Senje, seniorrådgiver og teamleder for seksualitetsundervisning hos Sex og Politikk.

Filmen som er utviklet til årets fotballturnering blir sendt ut til alle idrettslagene som skal delta på Norway Cup. Før avreise skal alle lagene få faglig påfyll som skal bidra til å gjøre Norway Cup til et inkluderende og trygt arrangement. I tillegg blir det gitt gode tips om hvordan de deltagende skal ivareta seg selv og andre. Med tanke på at Norway Cup oppleves som en viktig møteplass for tusenvis av barn og unge – der gode vennskap og minner for livet skapes, er det ekstra viktig med noen huskeregler for at turneringen skal oppleves som noe fint og trygt.

Norway Cup finner sted på Ekebergsletta, og regnes i dag som verdens største internasjonale fotballturnering, der over 50 000 lag har deltatt siden den først startet. Etter to års pause på grunn av korona-pandemien, kan spillere, ledere og dommere nå endelig møtes igjen. Norway Cup har gjennom årene samlet deltakere fra 127 ulike nasjoner, i år finner den sted fra 30. juli til 6. august.

Hvert år siden 1972 har den internasjonale fotballturneringen, Norway Cup, vært avholdt for barn og unge mellom 10–19 år. Fra 2016 ble turneringen utvidet med 3v3-fotball for spillere fra seks til ti år.

I tillegg til Sex og Politikk er Nok. Oslo – Senter mot incest og seksuelle overgrep og Stine Sofie stiftelsen med på samarbeidsprosjektet med Redd Barna.

Å ha det gøy skal alltid føles bra for begge parter. Sex og Politikk ønsker alle spillerne, dommerne, lederne, foresatte og publikum god Norway Cup!