Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål

Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål

Norge er i den første gruppen av land som i sommer rapporterer på bærekraftsmålene til FN. Den 21. juni lanserte regjeringen Norges rapport til FN. Sex og Politikk har sammen med en rekke andre organisasjoner spilt inn forslag for alle 17 bærekraftsmålene

FNs medlemsland vedtok høsten 2015 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng, og forplikter alle land til innsats med en felles utviklingsagenda. 18. – 20. juli vil statsminister Erna Solberg presentere hvordan Norge følger opp bærekraftsmålene på FNs høynivåforum i New York.

– Vi har en ambisiøs plan som skal realiseres på 15 år. 15 år er ikke lenge. Vi skal utrydde ekstrem fattigdom. Her vil utviklingsbistand til de mest sårbare gruppene og land samt humanitær nødhjelp være viktig, sa statsministeren Erna Solberg på lanseringen av Norges rapport den 21. juni.

Rapporten peker på norske politiske prioriteringer så vel som utfordringer i oppfølgingen, både nasjonalt og internasjonalt. Utdanning, helse, likestilling, klima og bærekraftig forvaltning av hav, marine ressurser og andre naturressurser er blant de viktige målområdene der Norge har et sterkt globalt engasjement.

Samtlige departementer har bidratt til utarbeidelse av rapporten. Sivilt samfunn, næringsliv, akademia og Sametinget har også gitt innspill. Sivilt samfunn har i den anledning forberedt en skyggerapport for alle 17 bærekraftsmål, hvor Sex og Politikk har bidratt og spesielt bedt regjeringen følge opp implementeringen av SRHR i de bærekraftsmålene.

Se Norges rapport til FN

Se sivilt samfunns skyggerapport