Norges mest populære seksualitetsundervisningsmateriell «Uke 6» lanseres 2. desember

Norges mest populære seksualitetsundervisningsmateriell «Uke 6» lanseres 2. desember

I skoleåret 2015-2016 hadde «Uke 6» et rekordår med 1 549 påmeldte undervisere fra Longyearbyen til Lindesnes, som underviste mer enn 118 000 barn, dvs. en dobling sammenlignet med tidligere år.

Nå står «Uke 6 2017» for tur. 2. desember kl. 14.30 – 16.30 lanserer vi materiellet, med et helt nytt tilleggsmateriell om et meget relevant tema i dag – sosiale medier. Også nytt av året er at vi for første gang skal oversette deler av materiellet til nynorsk og samisk, etter å ha fått mange forespørsler om dette. Vi har grunnet veksten identifisert ei gruppe «Uke 6»-superbrukere som vil ha sin første samling i forbindelse med lanseringen av årets materiell – undervisere fra hele Norge som underviser på forskjellige trinn og fag. Lanseringen inkluderer et panel bestående av representanter fra alle ungdomspartiene.

«Uke 6» er et gratis materiell til arbeid med relevante kompetansemål i flere fag, primært rettet mot grunnskolens 1.-10. trinn. Materiellet tilrettelegger for en kunnskaps- og rettighetsbasert seksualitetsundervisning, som er essensielt for å fremme barn og unges helse og trivsel. «Uke 6» byr på utprøvde og kvalitetssikrede metoder og øvelser – klare til bruk og med et fokus på at elevene skal oppleve emnene, eksemplene og språket som relevant.

Se www.uke6.no for mer informasjon.

Vi ønsker å invitere deg til lanseringen av «Uke 6». Arrangementet vil finne sted hos Amathea i Pilestredet Park 7.

Meld deg på her!