Norge ser SRHR som en forutsetning for kvinners rettigheter og likestilling!

Norge ser SRHR som en forutsetning for kvinners rettigheter og likestilling!

Norge har lansert den nye handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken 2016-2020. Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) er definert som et av 5 satsingsområder

Sammen med et stort sivilsamfunn fremmet Sex og Politikk dette som en anbefaling til Statsekretær Tone Skogen og Utenriksdepartementet under arbeidet med planen. Vi er veldig glad for at Regjeringen lyttet til oss og ser fram til å følge arbeidet med implementeringen av planen, særlig i forhold til SRHR, både gjennom bevilgninger over statsbudsjettet, i Norges bilaterale arbeid, ikke minst i forhold til våre 12 fokusland for bistand og i Norges arbeid mot FN og andre multilaterale organer, sier daglig leder i Sex og Politikk Tor-Hugne Olsen

Planen definerer SRHR som en forutsetning for kvinners rettigheter og likestilling: Kvinners rett til å ha kontroll over og kunne bestemme fritt over egen seksualitet, fri fra tvang, vold og diskriminering, er en viktig forutsetning for likestilling og for kvinners muligheter til å treffe egne valg (s. 25). Målsetningene på dette området inkluderer noen av de mer kontroversielle områdene innen SRHR, slik som tilgangen til prevensjon, seksualitetsundervisning og retten til trygg og lovlig abort. Det er viktig at Norge opprettholder et bredt arbeid og tydelig stemme på disse områdene, som mange andre land ikke ønsker eller kan løfte like høyt.

Jenters rett til utdanning er også et av satsingsområdene med et fokus på kvalitetsutdanning og god undervisning som fremmer likestilling. I denne planen har også tilgang på helhetlig seksualitetsundervisning fått en sentral plass. Sex og Politikk er glad for at Regjeringen tydelig definerer dette som et viktig tiltak. Helhetlig seksualitetsundervisning er et viktig bidrag til at flere jenter fullfører skolen, til færre uønskede graviditeter, til et mer inkluderende læringsmiljø og til et relevant læringsutbytte som setter ungdom i stand til å ta informerte valg og kjenne sine rettigheter. I Stortingsmelding 25 Utdanning for utvikling som blei lansert i 2014, blei ikke helhetlig seksualitetsundervisning løftet fram som et middel for å øke jenters muligheter til å fullføre skole og bidra til både personlig og samfunnsmessig utvikling. Sex og Politikk er glad for at Regjeringen nå prioriterer helhetlig seksualitetsundervisning for ungdom i skolen.

Sex og Politikk ser fram til å følge implementeringen og de muligheter den gir til en sterk innsats for kvinners rettigheter, likestilling og arbeidet for seksuelle og reproduktive rettigheter for alle.

Les handlingsplanen: Frihet, makt og muligheter.