Norge med klar SRHR-stemme i Genève

Norge med klar SRHR-stemme i Genève

Statssekretær Bjørg Sandkjær var tydelig i sin tale, Norge skal stille opp for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både nasjonalt og internasjonalt.

18. – 20. oktober deltok Sex og Politikk på den regionale ICPD30 konferansen i Genève, sammen med den norske delegasjonen, som blant annet besto av statssekretær Bjørg Sandkjær. Konferansen var i regi av UNECE *) og UNFPA **).

Den første dagen var et formøte der organisasjoner fra sivilsamfunnet, deriblant Sex og Politikk sin paraplyorganisasjon International Planned Parenthood Federation (IPPF), jobbet sammen for å fremme tre tekster i plenum, fordelt på temaene:

1) Endringer i befolkningen opp mot bærekraftig utvikling, der man skulle diskutere dynamikk i demografien, tilgang til data, mødre- og barnehelse, alle familieformer og balansen mellom familie- og arbeidsansvar, forventet levealder og sunn aldring; ungdom og helsetjenester for ungdom, tilgang til utdanning og anstendig arbeid, internasjonal og intern migrasjon, virkningen av klimaendringer og regionens (Europa, red. anm.) forbruk og CO2-utslipp.

2) Familier, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i et livsperspektiv, der man skulle ta for seg tilgang til data, tilgangen til frie og informerte valg, kampen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), inkludert prevensjon og helsetjenester og opplæring, diskriminering og kjønnsbasert vold; tilgang til trygge aborttjenester, overgangsalder, helhetlig seksualundervisning og ungdomsvennlige tjenester; HIV og andre seksuelt overførbare infeksjoner; virkningen av befolkningens aldring; ulike former for familier og skadelige kjønnsnormer.

3) Ulikheter, sosial inkludering og rettigheter. I denne gruppen skulle man blant annet ta for seg tilgang til data, relevante og garanterte menneskerettigheter, likestilling, utfordringene med vedvarende kjønnsforskjeller og skadelig praksis, kulturell og religiøs praksis, lydhøre regjeringer, samt rettsstaten for å håndtere ulikheter, sosial inkludering og rettigheter.

Det var med andre ord ikke småtterier som ble diskutert, og selv om alle ville beskytte mor og barn, kjempe for likhet, menneskerettigheter og en bedre fremtid, var det også klart at til og med innad i Europa er det store meningsforskjeller om hvordan man skal nå disse målene.

Den norske regjering og statssekretær Bjørg Sandkjær var tydelig i sin tale, Norge skal stille opp for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både nasjonalt og internasjonalt. Det ble samtidig informert om at det norske storting er vertskap for en stor parlamentærkonferanse om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i april neste år.

Stortingsrepresentant Åse Kristin Ask Bakke (Ap) som også er leder for SRHR-nettverket på Stortinget, tok også turen til Genève for blant annet å klargjøre rammene for samarbeidet med UNFPA og European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights (EPF) i forbindelse med parlamentarikerkonferansen IPCI ***) i Oslo neste år.

Norges syn på området ble også fremlagt av representanter for sivilsamfunnet. Berit Austveg, tidligere styreleder i Sex og Politikk, holdt et eget innlegg i plenum, mens Kristin Kjæret og Tore Aasheim fra Sex og Politikk satt i hver sin redaksjonsgruppe som jobbet med sivilsamfunnets uttalelser, henholdsvis tema 2 og 3, som senere ble fremmet i plenum.

Her får du tilgang til alle uttalelsene i forbindelse med konferansen, og her vil også sluttdokumentet fra konferansen legges ut så snart det er endelig godkjent:

Forklaringer:

*) De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (United Nations Economic Commission for Europe)

**) FNs befolkningsfond (United Nations Population Fund)

***) IPCI står for International Parliamentarians’ Conference on the Implementation of the ICPD Action Programme. Og ICPD er igjen Den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling, som i 1994 la fram og vedtok en dristig ny visjon om forholdet mellom verdens befolkning, utvikling og individuell velvære.