Norge må integrere seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i all bistand

Norge må integrere seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i all bistand

Dette var budskapet fra Thokozani Mbendera, direktøren for Family Planning Association of Malawi (FPAM), til norske myndigheter da han besøkte Norge.

I anledning Arendalsuka2017 inviterte Sex og Politikk direktøren for vår søsterorganisasjon Family Planning Association of Malawi (FPAM), Thokozani Mbendera, for å snakke om seksuelle og reproduktive rettigheter (SRHR) og konsekvensene av USA sin «munnkurvregel» i Malawi. Sammen med Mary Stopes International er FPAM de enste organisasjonene i Malawi som gir seksuelle og reproduktive helsetjenester. Ingen av disse organisasjonene vil signere «munnkurvregelen» og de mister dermed store deler av sine inntekter.

«FPAM vil få redusert inntektene våre med 60 % fordi vi ikke signerer. Helsetilbud for ungdom og sex-arbeidere er noe av arbeidet som må avsluttes», forteller Mbendera. Malawi er et av landene med den høyeste svangerskapsrelaterte dødeligheten i verden, med utrygg abort som en viktig årsak Abortlovgivningen er foreslått endret men ingen avgjørelse er tatt enda.

Ungdom merker konsekvensene av «munnkurvregelen»

Innsatsen til FPAM er et supplement til myndighetenes mangelfulle offentlige helsevesen og en svekket innsats vil få konsekvenser for noen av de som allerede har det vanskeligst. Og man risikerer at den positive utviklingen på flere områder. FPAM har egne program rettet mot ungdom som må stanses på grunn av «munnkurvregelen». Blant ungdom har det vært en økning i tenåringsgraviditeter fra 26% i 2010 til 29% i 2016, samtidig viser rapporter at jenter er borte fra skolen i gjennomsnitt 50 dager på grunn av dårlige sanitærforhold og liten tilgang på sanitærartikler når de har mensen. At dette er en av årsakene til at 25% av jentene ikke fullfører skolen er ikke vanskelig å forstå.

Parlamentarikere engasjerer seg for SRHR

Sex og Politikk har samarbeidet med FPAM de siste to årene for å styrke både den politiske og økonomiske innsatsen i Norge og Malawi og bidra til en positiv utvikling på SRHR feltet. Dette ser vi nå frukter av. Etter modell fra det norske SRHR Stortingsnettverket, som Sex og Politikk koordinerer, har malawiske parlamentarikere dannet et eget nettverk for befolkning og utvikling i Parlamentet. I fjor inviterte Sex og Politikk Stortingspolitiker Heidi Nordby Lunde (H), nå også styremedlem i Sex og Politikk, med på besøk til Malawi og tre malawiske parlamentarikere kom på gjenvisitt. Et konkret resultat fra denne utvekslingen var opprettelsen av parlamentariker nettverket som allerede teller 80 medlemmer, 48 flere enn i Norge. «Vi er glade og stolte over det økte engasjementet til malawiske parlamentarikere og ser fram til å følge innsatsen deres for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter», sier daglig leder i Sex og Politikk Tor-Hugen Olsen. Thokozani Mbendera kan fortelle at positive endringer allerede har skjedd, da befolkning- og utviklings-nettverket har klart å sikre en egen budsjettlinje på 150 000 malawiske kwacha til prevensjonsmidler i nasjonalbudsjettet.

Norge må integrere SRHR i all bistand

I møter med norske myndigheter og sivilsamfunnsorganisasjoner var Mbendera tydelig på at det er viktig at donorer nå går sammen for å dekke inn det gapet som «munnkurvregelen» skaper, hvis ikke risikerer vi at fremgang vi har oppnådd går tapt. I tillegg må man ha integrerte finansieringsmekanismer slik at alle utviklingsprogram og initiativ inkluderer SRHR som en komponent, sier Mbendera. En tydelig oppfordring til Norge om å være en sterk og synlig forkjemper for SRHR, spesielt i Malawi hvor helse er en bistandsprioritering.

Under Arendalsuka 2017 arrangerte Sex og Politikk en debatt om universell helsetilgang og SRHR sammen med Redd Barna, FOKUS og Forum, hvor Thokozani Mbendera var en av hovedtalerne. Politikerne Heidi Nordby Lunde (H), Sturla Henriksbø (Krf) og Kari Elisabeth Kaski (SV) debatterte sammen med Jon Lomøy. Les vår felles artikkel fra debatten; Universell helsetilgang – tar Norge nok ansvar?

Både Dagsavisen og Klassekampen intervjuet Thokozani Mbendera. Intervjuet i Dagsavisen -Ut mot overgrepsleirer for barn- er tilgjengelig på nett. Intervjuet i Klassekampen: Malawi tynes av Donald Trumps kneblingsregel, som stopper bistand til reproduktiv helse, 24. august del 1 og del 2.