Norge er i toppen av ILGA-Europe’s årlige regnbuekart

Norge er i toppen av ILGA-Europe’s årlige regnbuekart

I dag, den 17. mai, markerer vi både grunnlovsdag og IDAHOBIT – den internasjonale dagen mot homofobi, transfobi, intersexfobi og bifobi.

Den største europeiske LHBTI organisasjon – ILGA-Europe – lanserte den 12. mai Rainbow Europe Map & Index for 2022, som melder status for skeives rettigheter i Europa. Denne rapporten undersøker lov, politikk og praksis som påvirker skeives rettigheter i 49 europeiske land, basert på syv hovedkategorier som inneholder 74 kriterier.

Hovedkategoriene som brukes er likestilling og ikke-diskriminering; familie; hatkriminalitet og hatytringer; juridisk kjønnsgodkjenning; intersex kroppslig integritet; sivilsamfunnsrom; og asyl.

(Les mer om kriteriene her). 

Rapporten rangerer de 49 europeiske landene på en skala mellom null prosent (grove brudd på menneskerettigheter, diskriminering) og 100 prosent (respekt for menneskerettigheter, full likestilling). 

Malta på topp, økning for Danmark

Malta ligger klart på topp med 92 prosent, med Danmark og Belgia på 2. og 3. plass med henholdsvis 74 prosent og 72 prosent. Danmark har fått den største økningen i år, hele syv plasser høyere enn i 2021. Bakgrunnen for dette er forbedringen av loven som beskytter mot diskriminering, og straffeloven som beskytter mot hatkriminalitet for seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika (SKKK). 

Andre gode nyheter som er verdt å nevne er Islands anerkjennelse av transforeldreskap som gir Island en positiv forbedring, samt Tysklands forbud mot kjønnslemlestelse av interkjønnpersoner, og Frankrikes forbud mot konverteringsterapi. 

Nedgang for Storbritannia, Bulgaria og Romania

Storbritannia har vært den største taperen med en nedgang på elleve prosent. En av årsakene er at den meldte likestillingshandlingsplanen ikke ble fornyet eller implementert. Storbritannia for også kritikk for at likestillings- og menneskerettighetskommisjonen (Equality and Human Rights Commission) jobber ineffektivt i arbeidet for likestilling for skeive. Innenfor EU har Bulgaria og Romania fulgt Polen og Ungarn til bunnen av årets rangering, som følger en stadig nedgående trend. 

ILGA Europes anbefalinger til Norge

I år har derimot Norge fått en annen grunn til å feire grunnlovsdagen – med 68 prosent og en 4. plass i Europa, som også er en økning fra 2021. En av grunnene til økningen fra i fjor er inkluderingen av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnskarakteristika i likestillingshandlingsplanen. 

Det er dog rom for forbedringer, og ILGA Europes anbefalinger for Norge er å: 

  • Forby konverteringsterapi på bakgrunn av seksualitet og kjønnsidentitet  
  • Sikre tilgang til en tredje juridisk kjønnskategori  
  • Sikre at trans- og interkjønnpersoner får tilgang på et desentralisert behandlingstilbud 

For å sikre seg en bedre plassering neste år, og for å sikre at skeives rettigheter i Norge er ivaretatt håper vi at Norge følger anbefalingene til ILGA Europe. 

Hele kapittelet om Norge finnes her. 

Se fullstendige detaljer for både Norge og resten av Europa her.