Jon Lomøy innvalgt i IPPF-styret

Jon Lomøy innvalgt i IPPF-styret

For første gang er en norsk representant valgt inn i IPPF sitt globale styre.

Styreleder Jon Lomøy i foreningen Sex og Politikk skal være med å utvikle verdens største organisasjon for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, IPPF. Nordmannen får tillitsvervet etter at organisasjonen har vært gjennom en omfattende strategiprosess som ble avsluttet i november 2022.

I et suppleringsvalg denne måneden ble Jon Lomøy fra Norge og Patrick Mwebesa fra Uganda innvalgt i IPPF sitt globale styre.

Styret består av syv representanter fra IPPF sine medlemsorganisasjoner, samt seks eksterne tillitsvalgte. Lomøy er en av de interne siden han representerer Sex og Politikk og Norge. Det endelige styret består av ni kvinner, og en tredjedel er unge under 25 år.

«Det er med stor ydmykhet og glede at jeg tar fatt på oppgaven som styremedlem i IPPF sammen med så mange dyktige og engasjerte mennesker fra hele verden,» uttaler Lomøy. Han fortsetter:

«I en tid da seksuelle rettigheter er under stort press fra flere hold over hele verden, så er det spesielt engasjerende å få være med å utvikle IPPF med sin nye strategi.»

Jon Lomøy ble valgt som styreleder i Sex og Politikk sommeren 2022, og har bak seg en lang yrkeskarriere som diplomat, embetsmann og seniorleder i det norske og internasjonale bistandssystemet. Han var generaldirektør i NORAD fra 2015 – 2019 og er i dag styreleder i Sex og Politikk, som er den norske medlemsforeningen av IPPF.

Lomøy tilfører styret spesielt erfaring fra det internasjonale bistandssystemet, risikostyring og resultatoppnåelse. Lomøy er for tiden bosatt i Norge, men har også tilbrakt en del år i Tanzania, Zambia og Frankrike.

International Planned Parenthood Federation (IPPF) er verdens største organisasjon for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter med til sammen 46 000 ansatte. Sex og Politikk er det norske medlemmet, og organisasjonen har medlemmer og ansatte i mer enn 120 land.