Nordiske parlamentarikeres anbefalinger til USAs president Joe Biden

Nordiske parlamentarikeres anbefalinger til USAs president Joe Biden

Nordiske parlamentarikere har laget en videomelding til USAs påtroppende president Joe Biden og visepresident Kamala Harris. De ønsker at den nye amerikanske regjeringen setter seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i fokus.

Under Trumps regjering ble den såkalte munnkurvregelen (Global Gag Rule) gjeninnført, og organisasjoner og helseforetak i Det globale sør som utfører eller informerer om abort har mistet amerikansk bistand. Dette har hatt katastrofale konsekvenser for tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester, blant annt tilgang til prevensjon, hiv-medisiner og helsetjenester for gravide. Global Gag Rule må fjernes for godt! Støtten til og finansiering av USAID og UNFPA må økes. Barneekteskap og seksuell vold må bekjempes for at unge jenter kan ha en bedre og tryggere framtid.

Vi ønsker lykke til til USAs nye regjering i deres arbeid for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter!