Nordiske parlamentarikere gratulerer Honduras president for hennes støtte til SRHR

Nordiske parlamentarikere gratulerer Honduras president for hennes støtte til SRHR

Fredag 15. desember oppfordret en gruppe på 32 nordiske parlamentarikere fra hele det politiske spekteret Honduras’ president Castro til å fortsette å jobbe for likestilling og SRHR for alle i Honduras og gratulerte henne med nylige politiske gjennombrudd.

I 2021 skrev Xiomara Castro historie som den første kvinnen som ble valgt til president i Honduras, med løfter om å styrke kvinners rettigheter.

Siden den gang har hennes politikk resultert i endringer til støtte for tilgang til trygg abort. Men mye gjenstår, og motstanden mot seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er sterk.

Fredag 15. desember oppfordret en gruppe på 32 nordiske parlamentarikere fra hele det politiske spekteret Castro til å fortsette på veien for likestilling og SRHR for alle i Honduras og gratulerte henne med nylige politiske gjennombrudd.

Brevet anerkjenner Hounduras første kvinnelige leder noensinne for hennes avgjørende rolle i å oppheve landets 13-årige forbud mot nødpiller (mars 2023) og for å fremme politikk for å støtte overlevende etter kjønnsbasert vold (2022).

Brevet tilkjennegir presidentens forpliktelse til å avkriminalisere de strenge abortlovene som for tiden straffer abort i alle tilfeller (til og med etter voldtekt eller incest) med opptil seks års fengsel.

Honduras har et komplekst sosiopolitisk landskap preget av interne forflytninger, høye nivåer av vold og menneskerettighetsbrudd mot kvinner, jenter og LHBTIQ+-personer.

Brevet uttrykker også bekymring over desinformasjonskampanjer som sirkulerer i Honduras. Korrekt informasjon og tilgang til prevensjonsmidler for unge mennesker er nøkkelen til å motvirke seksuelle overgrep og vold.

Dette felles initiativet fra nordiske parlamentarikere understreker den internasjonale forpliktelsen til å kjempe SRHR og kvinners rettigheter over hele verden.

December 15, 2023 

Madam President, 

We, the undersigned 32 members of the Swedish, Norwegian, Danish and Finnish Parliamentary Networks on Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR), would like to congratulate you on your actions that have resulted in policy changes supporting SRHR for all in Honduras. These actions include the overturning of the country’s 13-year ban on the usage of emergency contraceptive pill in March 2023 and the approval in 2022 of a policy to support survivors of gender-based violence. With this letter, we would like to express our support to you in your work to ensure the implementation of these important policies.

In February 2022, we welcomed your promises to alleviate poverty and work for a liberalisation of Honduras’ strict abortion laws in the beginning of 2022. We are aware of the many challenges and human rights violations in the country, including internal displacements and high levels of violence, not only against women and girls but also against LGBTIQ+ persons. We recognise much remains to be done to ensure human rights in Honduras, where one in four births is a teenage pregnancy, placing the country as the second country in Latin America with the highest rate of teenage pregnancies. 

We are also concerned about the disinformation campaigns circulating in the country, inciting messages of hate, around the Law on Comprehensive Education for the Prevention of Adolescent Pregnancy. Young persons, including young girls, must have access to comprehensive information about their bodies and rights, including information about and access to contraceptives. This is key to societal development, the fulfillment of SRHR and countering sexual abuse and violence.

Dear Madam President. As parliamentary networks, we believe SRHR are a precondition for gender equality, the fulfillment of a range of other human rights, and an inevitable part of societal development and the global fight against poverty. We support you in your efforts to make a historical shift for SRHR and women’s rights in your country. 

Fra Norge skrev følgende stortingspolitikere under på brevet:

Åse Kristin Ask Bakke (Ap, leder av Stortingets SRHR-nettverk)

Sandra Bruflot (H, nestleder av Stortingets SRHR-nettverk)

Seher Aydar (R)

Ingvild W. Thorsvik (V)

Kristoffer Robin Haug (MdG)

Kari Elisabeth Kaski (SV)

Andreas Sjalg Unneland (SV)

Kamzy Gunaratnam (Ap)

Tuva Moflag (Ap)

Alfred Bjørlo (V)

Grunde Almeland (V)

Heidi Lunde Nordby (H)

Hege Bae Nyholt (R)

Une Basthom (MdG)

Rasmus Hansson (MdG)

Les hele saken på www.epfweb.org her