Norden står sammen for seksuelle og reproduktive rettigheter

Norden står sammen for seksuelle og reproduktive rettigheter

Stortingsrepresentant Tor André Johnsen (FrP) og Kristin Kjæret og Tor-Hugne Olsen fra Sex og Politikk.

Det er bred enighet i Norden om viktigheten av seksuelle og reproduktive rettigheter.

En stadig økende motstand i Europa mot menneskerettigheter som seksuelle og reproduktive rettigheter gir grunn for bekymring i hele Europa, også Norden.

Derfor møttes nordiske parlamentarikere, folkevalgte i Europaparlamentet, byråkrater og sivilsamfunnsorganisasjoner 23. februar på det danske folketinget i København. Med på møtet var også Nordisk ministerråd, European Parliamentry Forum (EPF) for SRHR og polske forkjempere for retten til selvbestemt abort.

Fra Stortingets SRHR-nettverk deltok Tor André Johnsen (FrP), sammen med Tor-Hugne Olsen og Kristin Kjæret fra Sex og Politikk, som er nettverkets sekretariat.

Seminaret utforsket hvordan man ytterligere kan styrke det nordisk samarbeidet slik at man forhindre tilbakegang, og heller ytterligere fremmer seksuelle og reproduktive rettigheter.

Flemming Møller Mortensen fra det danske SRHR-parlamentarikernettverket, og Karen Ellemann, direktør for Nordisk ministerråd, innledet møtet og oppfordret til et styrket nordisk samarbeid.

I møte med et stadig mer koordinert og bedre finansierte motkrefter til disse rettighetene er det viktig å stå sammen og ikke bare forsvare, men også ytterligere styrke alles seksuelle og reproduktive rettigheter.

Neil Datta, fra European Parliamentary Forum, ga eksempler på hvordan man også i Europa opplever rettighetsmotstand, inkludert innen rettsvesenet. Han er selv i en pågående rettssak for sitt arbeid med seksuelle og reproduktive rettigheter.

Programmet avsluttet med en samtale mellom parlamentarikerne Ulrika Westerlund, Christian Friis Bach, Tor André Johansen og salen. De kom med refleksjoner fra dagens program, oppfordring til å fortsette og styrke det nordiske samarbeidet og utforske muligheter for å inkludere de baltiske landene i framtidige møter.

«Jeg er veldig opptatt av kvinners mulighet og rett til å bestemme over sin egen kropp. Altfor mange kvinner har dessverre ikke denne muligheten i verden i dag. Det var derfor fint å kunne bidra i programmet,» sier Tor André Johnsen.

Folkevalgte Ulrika Westerlund fra Sverige, Christian Friis Bach fra Danmark og Tor André Johnsen fra Norge.

Dag to av konferansen fant sted på ettårsdagen for Russlands invasjon av Ukraina. De nordiske parlamentarikerne deltok på Danmarks markering av dagen.

«Det var en stor ære å bli invitert med på markering av ett årsdagen for invasjonen i Ukraina i Holmens kirke, sammen med representanter fra Folketinget, den danske regjeringen, kongehuset og ambassadører. Det var en god, verdig og følelsesmessig sterk markering preget av alvoret Europa og Ukraina står oppe i,» forteller Tor André Johnsen.

Nordisk ministerråd vedtok i fjor et veikart for å motarbeide motstanden mot seksuelle og reproduktive rettigheter. I Regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold (2023–2026) fremheves dette veikartet i tiltak 44.

Karen Ellemann, direktør for Nordisk ministerråd, delte erfaringer fra rådets arbeid og lyttet til råd fra de folkevalgte og sivilsamfunnsorganisasjonene på et avslutningsmøte på Nordens hus.

Et viktig resultat fra møtene i København er et felles utsagn fra de nordiske All Party Parliament Group (APPG), som inkluderer Stortingets SRHR-nettverk. Her oppfordrer de både til styrket samarbeid for økt realisering av seksuelle og reproduktive rettigheter og uttrykker sin støtte til Ukraina:

«As members of the Nordic All Party Parliamentary Groups (APPGs) for sexual and reproductive health and rights (SRHR), we are firmly committed to advancing fundamental human rights for all, including the most marginalized communities, as a critical part of our societies’ continued development. We share a strong commitment to protect and improve every persons’ right to decide over their own bodies, sexuality and lives. We will continue to strengthen the Nordic cooperation in order to mobilize support for SRHR both at home and internationally. (…)

On this day, one year after Russia’s illegal and unwarranted invasion in Ukraine, we show our utmost solidarity with the people of Ukraine. We condemn with the strongest voice the widespread and systematic perpetration of sexual and gender-based violence against women by the Russian forces. We urge additional measures to ensure that those responsible for atrocities in Ukraine are held accountable. We firmly support all efforts to ensure that all Ukrainian women and girls, whether in their home country or on the move in neighbouring European countries, have access to the full range of comprehensive sexual and reproductive health services.»