Nok et tilbakeslag for likestillings- og menneskerettighetsarbeidet i FN

Nok et tilbakeslag for likestillings- og menneskerettighetsarbeidet i FN

Sex og Politikk er skuffet over at FNs kommisjon for befolkning og utvikling (UN Commission on Population and Development, 51st session) i år igjen ikke klarte å komme til enighet om et sluttdokument. Det Statene blei enige om på den historiske befolkningskonferansen i Kairo 1994, der Norge med Gro Harlem Brundtland gikk i bresjen for anerkjennelse av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, er i dag blitt kontroversielt. Dette skjer på tross av en rekke positive lovendringene og økt tilgang til prevensjonsmidler som har skjedd i mange land de siste tiårene, sier daglig leder i Sex og Politikk Tor-Hugne Olsen.

Sluttsesjonen viste at USAs administrasjon ikke har noen betenkeligheter med å sette egne kortsiktige interesser foran verdenssamfunnets interesser. Sex og Politikk stiller oss 100% bak den skuffelsen som Norge sammen med 34 andre allierte, inkludert Sør-Afrika, Canada, Filipinene, EU, Tunisia og Brazil uttrykte i forhold til at USA i år igjen velger å blokkere en tekst utviklet gjennom en lang og konstruktiv prosess og med støtte av et flertall av landene tilstede. At ett land, USA, får diktere resten av verdenssamfunnet på denne måten reverserer arbeidet for kvinners rettigheter og likestilling. Det reflekterer konsekvensene av USA sin regressive politikk og gjeninnføringen av «munnkurvregelen» som stanser all støtte til aktører som også jobber for kvinners kontroll over egen kropp og tilgang til trygg abort.

FNs befolknings- og utviklingskommisjon er den delen av FN som behandler spørsmål som omhandler seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), inkludert seksualitetsundervisning og tilgang til og informasjon om prevensjonsmidler. De er dermed helt sentrale i forhold til å sikre kvinners og jenters kontroll over egen kropp og fertilitet. Det er også denne kommisjonen som diskuterer spørsmål relatert til mer kontroversielle emner internasjonalt slik som abort og seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Sivilt samfunn fremmet flere forslag som ville ha styrket FNs arbeid på dette området, og vært i tråd med den utviklingen vi har sett i mange land. Norge og andre land tok opp flere av disse forslagene. Det ble imidlertid klart at USA, med støtte fra land som Iran, Vatikanstaten, Egypt og Komorene sterkt motsatte seg forslag som styrket seksuelle og reproduktive rettigheter, slik at det endte med et utkast til sluttdokument som ikke inkluderte noen framgang i forhold til disse rettighetene, som kun inneholdt forslag som tidligere har blitt vedtatt i forskjellige FN organ. Likevel valgte USA å blokkere teksten.

Sex og Politikk er veldig skuffet over denne utviklinga og ber Norge ta en sterkere rolle i forhold til å sikre støtte for SRHR framover. I 2019 er det 25 år siden Kairo konferansen. Dette er en mulighet til å sikre at befolkningskommisjonen gjenspeiler den positive utviklingen som har skjedd siden 1994 og setter en ny og bedre standard for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Ett land kan ikke fortsette å diktere kommisjonens arbeid og motarbeide dens opprinnelige mandat. Når USA sitt medlemskap i Befolkningskommisjonen er over i 2018 bør Norge kjenne sin besøkelsestid og selv gå inn eller jobbe for andre kandidater fra vesten som står bak FNs politikk erstatter USA, oppfordrer Tor-Hugne Olsen.