Nasjonal konferanse for eldre og seksuell helse

Nasjonal konferanse for eldre og seksuell helse

Fredag 26. november arrangerte Sex og Politikk i samarbeid med KUN Likestillingssenter, Foreningen FRI, Likestillingssenteret på Hamar «Nasjonal konferanse: Eldre og seksuell helse».

I tillegg til et tett faglig program som hadde kompetanseheving som hovedfokus, var konferansen også en presentasjon av prosjektet «Eldre og seksuell helse». Her ble de forskjellige ressursene som hver organisasjon har ansvaret for presentert for publikum.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol hadde sendt en videohilsen, mens forbundsleder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen holdt åpningstalen der han la vekt på viktigheten av en god seksuell helse blant eldre, inkludert LHBT- og andre minoritetsgrupper.

Fordommer og tabuer

Når man jobber med eldre og seksuell helse dukker man gjerne på en rekke fordommer og tabuer. Bente Træen, professor i psykologi ved universitetet i Oslo og Peter Øberg, professor i sosialt arbeid, ved Högskolan i Gävle, som la frem resultater fra sin forskning på dette området.

Etter en kort pause var det på tide å se på det interseksjonelle perspektivet ved seksualitet og aldring, noe som ble gjort gjennom en samtale Amneh Hawwa Brönshöj, lege og spesialist i klinisk sexologi, Janne Bromseth, prosjektleder for Nasjonalt kompetanseløft i eldre og seksuell helse i Foreningen FRI og Ingunn Eriksen, sexolog og sykepleier.

Hanne Krogh lot det «swinge»

Etter lunsj var det på tide å «la det swinge» med Hanne Krogh. Den velkjente og allsidige artisten hadde virkelig tatt temaet på alvor, og snakket om det å bli eldre, leste dikt av Halldis Moren Vesaas og bød selvfølgelig på musikalske innslag.

Så var det klart for en prat om aldring, kropp og positiv seksualitet, og Haakon Aars, lege og spesialist i samfunnsmedisin, psykiatri og klinisk sexolog og Suzann Larsdotter, sosionom og sexolog pratet med Inger Myhre Hansen og Lydia Aas.

Senere snakket Siren Eriksen fra Aldring og helse om demens og seksualitet. Hennes fokus var «Hva behøver helsepersonell og eldre voksne for å skape veier til bedre seksuell helse?»

Hilde Lunde, universitetslektor, Oslo Met, fulgte opp med hva man bør tenke på når det gjelder utdannelse innenfor helsefagene med tanke på eldre og seksuell helse.

Prosjektet «Eldre og seksuell helse»

Til slutt var det klart for rosinen i pølsen, presentasjon av prosjektets hjemmeside, fagdag, webinarer, informasjonsfilmer og e-læreverktøyet Uke66.no.

Prosjektet «Eldre og seksuell helse» er et treårig prosjekt finansiert av Helsedirektorat. Man er nå kommet over halvveis i prosjektet.

Les mer om prosjektet på eldreogseksuellhelse.no 

Test ut Sex og Politikks e-læreverktøy for eldre over 60 (og alle som har planlagt å bli det) og helsepersonell på uke66.no.