Når katastrofen inntreffer: Hvordan beskytte jenters og kvinners helse og rettigheter?

Når katastrofen inntreffer: Hvordan beskytte jenters og kvinners helse og rettigheter?

Forestill deg hvordan det føles å være borte fra familien din, at du tvinges til å flykte hjemmefra og bo i et telt, blant fremmede, kanskje utsatt for seksuell trakassering eller vold. Forestill deg så å føde et barn i disse utrygge og uhygieniske omgivelsene, eller ta hånd om et nyfødt barn, eller helt enkelt å forsøke å holde deg selv ren og sunn slik at du kan gjenoppbygge livet ditt, hjemmet ditt og samfunnet ditt.

Verdens befolkningsdag
av Johannes Rindal, styreleder i Sex og Politikk

Situasjonene beskrevet over er en realitet for et økende antall kvinner, barn og unge som er rammet av humanitære kriser. FNs befolkningsfond, UNFPA, estimerte at jordskjelvet i Nepal rammet 126.000 gravide jenter og kvinner, og omtrent 40.000 stod i fare for seksuell og kjønnsbasert vold.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter en grunnleggende menneskerettighet, men når katastrofen inntreffer blir slike helsetjenester ofte oversett. Etter en slik krise møter jenter og kvinner en rekke utfordringer, særlig dersom de er gravide, er nybakte mødre eller har mensen. Risiko for seksuell vold øker også når mennesker er på flukt eller når lov og orden ikke er til stede.

Globalt mangler 225 millioner kvinner tilgang til moderne prevensjonsmidler for å unngå eller utsette graviditet, selv når de ønsker å gjøre dette. Økt politisk lederskap og økonomisk støtte fra myndigheter verden over er kritisk. I 2012 ble Family Planning Summit i London arrangert på Verdens befolkningsdag, og også Norge forpliktet seg til å fordoble sin innsats for familieplanlegging. I 2013 bevilget Norge 300 millioner kroner til arbeid med prevensjonsmidler gjennom UNFPA og sivilsamfunnspartnere, og har videre kunngjort en intensjon om at bevilgningen vil holdes på samme nivå til og med 2020.

Når vi i dag markerer Verdens befolkningsdag, er vi i innspurten av arbeidet for å enes om nye bærekraftige utviklingsmål som skal erstatte tusenårsmålene. Sex og Politikk ønsker at myndighetene prioriterer seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og holder sitt løfte om å doble sin innsats i forhold til familieplanlegging. Norge kan dermed være med på å sørge for at 2015 blir det året vi leverer på helse, velvære ogmenneskerettigheter for verdens fattigste og mest sårbare mennesker.