Nå kan du gjøre en innsats for SRHR i Malawi

Nå kan du gjøre en innsats for SRHR i Malawi

Kjenner du at aktivisten i deg har lyst til å bidra på et prosjekt? Da kan vårt nye Malawi-prosjekt være noe for deg.

Kjenner du at aktivisten i deg har lyst til å bidra på et prosjekt innen seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR)? Da kan vårt nye Malawi-prosjekt være noe for deg.

Sex og Politikk skal de neste fem årene støtte arbeidet til vår malawiske søskenorganisasjon og nå inviterer vi våre medlemmer til å engasjere seg i vårt første større bistandsprosjekt.

Sex og Politikk skal støtte opp om Family Planning Association of Malawi (FPAM) sitt arbeid med de mer kontroversielle seksuelle rettighetene, inkludert skeives rettigheter og abort.

Selv om Sex og Politikk i mange år allerede har jobbet internasjonalt med ulike prosjekter via vår paraplyorganisasjon IPPF, så er dette det første større bistandsprosjektet som vi har ansvaret for. Nå inviterer vi våre medlemmer til å være med og ta i et tak for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i Malawi.

Sex og Politikk skal bidra med 800 000 kroner i året til FPAM sitt arbeid i Malawi. Hoveddelen av beløpet kommer via Fokus og Norad-systemet, men i tillegg skal Sex og Politikk bidra med en egenandel som må skaffes tilveie via samarbeidspartnere, sponsorer og våre medlemmer.

Men, før vi kommer så langt inviterer vi til et medlemsmøte 22. august der vår kollega Donald Makwakwa fra Family Planning Association in Malawi (FPAM) kommer og forteller hva arbeidet går ut på.

Samtidig spør vi: Hvordan kan vi hindre at Malawi blir et nytt Uganda? Kom og hør på Donald Makwakwa snakke om utfordringene i jobben med rettigheter i en helt annen og mye mer konservativ kontekst enn det vi har i Norge. Hva betyr støtte og samarbeid fra Sex og Politikk og Norge for dem?

For Sex og Politikk er dette prosjektet en milepæl på flere fronter. I forkant av å bli godkjent som ansvarlig for bistandsprosjektet ligger det en lang og møysommelig prosess. Sex og Politikk er glade og stolte over at vi har kommet oss gjennom nåløyet, og ser fram til å bidra innen bistand på vårt fagområde.

Et bistandsprosjekt betyr også at vi får sjansen til å lære og tilegne oss kunnskap og kompetanse fra samfunn og land som har egne utfordringer, men som også ser egne muligheter. Når vi nå skal samarbeide med FPAM i Malawi betyr det at vi også må forholde oss til lover og regler som er strengere og striktere enn de vi forholder oss her hjemme.
Sjekk kalenderen for mer informasjon.