Nå får norske skoleelever samtykke på timeplanen

Nå får norske skoleelever samtykke på timeplanen

I morgen, samme dag som Strafferådet legger fram sin gjennomgang av straffelovens kapittel om seksuallovbrudd, lanserer foreningen Sex og Politikk sin Uke 6-kampanje som setter søkelys på samtykke.

Lærere, helsesykepleiere og frivillige fra hele landet har bidratt med innspill til tema for Uke 6-kampanjen, og neste år er det altså samtykke som settes på timeplanen i norske klasserom. I skoleåret 2021/2022 jobbet over 230 000 elever med årets Uke 6-tema.

Når Strafferådet nå legger frem sin gjennomgang av straffelovens kapittel om seksuallovbrudd, er det også ventet at de har vurdert hvorvidt samtykke skal vektlegges mer i en eventuell revidering av lovverket. Uke 6-kampanjen setter med andre ord et svært dagsaktuelt tema på timeplanen i norske klasserom neste år.

I tråd med lærerplanen skal elever allerede fra første klasse lære om hvordan de kan respektere andres grenser. Videre i utdanningsløpet skal elevene, gjennom sin opplæring, få kunnskap om seksuelle overgrep, grenser og respekt, samt konkrete verktøy til hvordan de kan ivareta egne grenser og respektere andres.

«Om elevene har arbeidet med respekt, grenser og samtykke i klasserommet med en trygg voksen, tror vi at de vil møte utfordrende situasjoner bedre forberedt, enn om de må stå i det alene,» forklarer lærer og teamleder for seksualitetsundervisning i Sex og Politikk, Vilde Graff Senje.

Samtykke som livsmestring 

En viktig del av skoleverket er å lære barn og unge å mestre livene sine på en god måte. De skal få kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, som gir muligheter for å ta gode og ansvarlige livsvalg.

«Samtykke handler ikke bare om å samtykke til sex eller seksuelle handlinger, samtykkekompetanse er relevant i lek, på nett, i spill og på fest. Det er nyttig i alle livets faser, og er unektelig en essensiell del av livsmestring,» utdyper Senje. 

De aller fleste barn og unge vokser opp med trygge rammer og har gode relasjoner rundt seg, samtidig vet vi at en andel vil ha ubehagelige opplevelser på nett, under gaming, med bekjente eller i nære relasjoner.

Tall fra Ungdata-undersøkelsen 2022 viser også en økende grad av ufrivillig seksuell beføling gjennom skoleløpet, samt at 12 prosent av jentene og 3 prosent av guttene i videregående skole har opplevd å bli tvunget eller presset til seksuelle handlinger eller samleie. Videre vet man at unge deler intime bilder med hverandre, og at noen opplever at disse blir spredt mot deres vilje.

«Å lære om respekt, grenser og samtykke er et viktig ledd i det forebyggende arbeidet mot seksuelle overgrep mot og mellom barn og unge. Det er voksnes ansvar at barn og unge får den kunnskapen de har rett på gjennom læreplanverket. Overgrepssaken fra Vestlandet der overgrep mot barn ble avdekket på grunn av opplysning gjennom NRK Super er et åpenbart eksempel på dette, påpeker Senje.» 

Dette er Uke 6

Uke 6 er et gratis undervisningsmateriale som er med å bistå lærere, helsesykepleiere og andre undervisere å gi god, kvalitetssikret og oppdatert seksualitetsundervisning. Navnet henspeiler på at mange skoler gjennomfører undervisningen i uke 6, hvert år i februar. Materiellet er gratis og tilgjengelig for alle på samisk, nynorsk og bokmål. Les mer på sexogpolitikk.no

Årets kampanje

Hvert år velger man ut et eget tema som Uke 6-kampanjen 2023 består av filmklipp, tekster og oppgaver som er alderstilpasset til 1. – 4.trinn: «Samtykke og vennskap», 5.-7.trinn: «Samtykke og pubertet» og 8.-10.trinn: «Samtykke og meg».

Det er også tilgjengelig undervisningsmateriell for videregående opplæring, under navnet «Samtykke er sexy».  Til dette materiellet ligger det også eksklusiv tilgang til filmen «Ikke En sånn fyr», en dokumentarfilm om identitetskrise, fornektelse og ansvar, fortalt gjennom samtaler med tre unge menn som er dømt for festrelaterte voldtekter. Filmen er produsert av Stray Dogs Productions med Signe Rosenlund-Hauglid på regi.

Se den korte introduksjonsvideoen til årets kampanje om samtykke: