Multifunksjonelle prevensjonsmidler mot hiv

Multifunksjonelle prevensjonsmidler mot hiv

Rammeverk for tilgang til og bruk av multifunksjonelle prevensjonsmidler er viktig

Skrevet av: Anneli Rønes 23.10.14

Såkalte multipurpose prevention technologies (MPTs), her oversatt til multifunksjonelle prevensjonsmidler, er produkter som kombinerer beskyttelse mot uønsket graviditet og hiv, i tillegg til andre seksuelt overførbare infeksjoner. Et slikt kvinnekontrollert produkt vil ha enorme effekter for kvinners seksuelle og reproduktive helse.

Liten endring i situasjonen

Til tross for innovasjoner innen prevensjonstilbudet, er nivået for uønskede graviditeter, hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner fremdeles veldig høyt. Noen tall:

  • 63 millioner av de 80 millioner kvinnene som ble uplanlagt gravide i utviklingsland i 2012 hadde et umøtt behov for moderne prevensjonsmidler.
  • Uønskede graviditeter leder til at mange tar abort. Av de totalt 19 millioner utrygge abortene som gjennomføres hvert år, står unge i alderen 15-19 for 2,5 millioner av disse.
  • Hvert år blir 1,4 millioner av de kvinnene som lever med hiv gravide. Mange av disse kvinnenes barn smittes med hiv, enten under graviditeten, fødsel eller amming.
  • Kvinner er særlig utsatt for hivinfeksjoner, spesielt i Afrika sør for Sahara. Her er 60 % av de som lever med hiv i dag, kvinner.

Faktorer som spiller inn mange: for eksempel opplever mange mangel på tilgang til moderne prevensjonsmidler og mangel på kunnskap om prevensjonsmidler. Seksuell vold og overgrep, barneekteskap og mangel på tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester bidrar også til denne statistikken. Mange kvinner oppgir motstand fra partner som grunn til at de ikke bruker prevensjon.

Multifunksjonelle prevensjonsmidler

Det er i dag kun kondomer, mannlige og kvinnelige, som i dag kan beskytte både mot uønsket graviditet og seksuelt overførbare infeksjoner. Flere multifunksjonelle prevensjonsmidler gjennomgår tester og kliniske studier, for eksempel gjennomfører IPM – International Partnership for Microbicides, studier på en vaginalring som både skal hindre uønskede graviditeter og hivsmitte. Denne ringen, som forhåpentligvis skal kunne brukes i 90 dager, kombinerer stoffet dapivirine med et prevensjonshormon kalt levonorgestrel.

Hvorfor viktig?

Et rettighetsbasert rammeverk er nødvendig for å sikre tilgang til og bruk av slike multifunksjonelle prevensjonsmidler. Det er viktig å forstå sosio-kulturelle forhold som kjønnsnormer og maktbalanse som hindrer kvinner fra å få tilgang til og kunne bruke prevensjonsmidler. Tilgang til slike multifunksjonelle prevensjonsmidler har potensiale til å løse flere av kvinners utfordringer knyttet til seksuell og reproduktiv helse.

Kilde: H. Boonstra, S. Barot og M. Lusi-Narasimhan (2014): Making the case for multipurpose prevention technologies: the socio-epidemiological rationale. Publisert i BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology.