Miniseminar om seksualundervisning i Norden

Miniseminar om seksualundervisning i Norden

Seksualundervisning i Norden – i tråd med standarder anbefalt av Verdens Helseorganisasjon (WHO)?

Tid og sted:
Fredag 3. oktober, kl. 09.00 -11.15
I Utdanningsdirektoratets lokaler i Schweigaards gate 15 B 0191 Oslo (Kart)

En representant fra Utdanningsdirektoratet vil gi en kort introduksjon av skolens seksualundervisning i Norge. Representanter fra Nordisk nettverk for seksualundervisning vil presentere seksualundervisningen i sitt land, -hvem hvem som står for den og hvordan den gjennomføres i praksis.

WHOEurope og The FederalCentre for Health Education (BZgA), utarbeidet i 2010 «Standardsfor Sexuality Education in Europe», og i 2013 «Guidanceof Implementations». Professor Dan Apter fra Finland vil gi en kort presentasjon av disse dokumentene.

Over en kaffe og «noe å bite i», vil politikere og fagfolk få anledning til å stille spørsmål til innlederne og debattere i hvilken grad vi har gode nok standarder eller retningslinjer for skolens undervisning om seksualitet. Er det en forutsetning med nasjonale standarder for å sikre at elevene får en målrettet og helhetlig seksualundervisning som gir læringsutbytte?

Program

09.00: Velkommen ved Sex og Politikk

09.05: Utdanningsdirektoratet

09.15: Presentasjon fra Sverige, Island, Danmark og Finland

10.00: Kort pause

10.15: WHO Europa and BZgA`s «Standards for Sexuality Education in Europe», and «Guidance of Implementations»

10:25: Spørsmål og samtale

Innledere/Nordisk nettverk for seksualundervisning

  • Dan Apter, Professor, Sexual Health Clinic, Väestöliittoo, Finland
  • Suss Åhman, Sakkunnig i sexuell hälsa, Folkhälsans Förbund, Finland
  • Marianne Lomholt, National chef, Sex & Samfund, Danmark
  • Hans Olsson, Advisor Manager Sexuality Education, Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, Sverige
  • Íris Íris Björg Jónsdóttir, helsesøster, The Icelandic Association for Sexual and Reproductive Health (IcASRH)
  • Gry Stordahl, kampanjeleder, Sex og Politikk, Norge

Seminaret vil foregå på engelsk.

Påmelding kreves

Påmelding til post@sexogpolitikk.no