Millennium Development Goals Report 2014

Millennium Development Goals Report 2014

Statusrapport for SRHR lagt fram

Millennium Development Goals Report 2014 er ute. Når det gjelder tusenårsmål 5 som omhandler mødrehelse, har man oppnådd mye men fremdeles gjenstår en god del for å nå målet.

Oppsummert er dette dagens situasjon:

Tusenårsmål 5a: Redusere mødredødelighet med tre fjerdedeler mellom 1990-2015

 • Mødredødeligheten falt med 45 % mellom 1990 og 2013, fra 380 til 210 dødsfall per 100.00 fødsler. Alle regioner har oppnådd fremgang, men betydelig akselerasjon trengs for å kunne nå målet.
 • I østlige Asia, nord-Afrka og sørlige Asia har mødredødeligheten gått ned med ca. to tredeler.
 • Andel fødsler i utviklingsland hvor trent helsepersonell var til stede økte fra 56 % i 1990 til 68 % i 2012.
 • Mødredødelighetsratioen i utviklingsland er fremdeles 14 ganger høyere enn i utviklede deler av verden.
 • Gapet mellom rurale og urbane områder når det gjelder tjenester ved fødsler er blitt mindre.

Tusenårsmål 5b: Sikre, innen 2015, universell tilgang til reproduktiv helse

 • Flere kvinner mottar svangerskapsomsorg. I utviklingsland økte svangerskapsomsorg fra 65 % i 1990 til 83 % i 2012.
 • Kun halvparten av kvinner i utviklingsland mottar anbefalt helsehjelp.
 • Færre tenåringsjenter får barn. Dette gjelder de fleste utviklingsland, men fremgangen har avtatt.
 • Den store økningen i bruk av prevensjonsmidler på 90-tallet ble ikke videreført på 2000-tallet.
 • Behovet for familieplanlegging møtes sakte for flere kvinner, men etterspørselen stiger raskt.
 • Andel av bistand som går til reproduktiv helse og familieplanlegging er fortsatt lav.