Mexicos høyesterett har besluttet å avkriminalisere abort

Mexicos høyesterett har besluttet å avkriminalisere abort

Mexicos høyesterett har besluttet at kriminalisering av abort er grunnlovsstridig. Beslutningen er et stort skritt i riktig retning for at meksikanere skal kunne utøve sine reproduktive rettigheter fullt ut. Den enstemmige beslutningen fra landets øverste domstol kommer etter mange års innsats fra en stadig voksende kvinnebevegelse i Mexico.

Kun ni måneder etter at Argentina godkjente lovforslaget om å gjøre abort lovlig frem til uke 14, kommer det gledelige nyheter fra Mexico. Avgjørelsen fra Mexicos høyesterett gjør ikke abort automatisk lovlig i hele Mexico, men den skaper en bindende presedens for domstoler over hele landet, og kan brukes til å utfordre lover i andre meksikanske stater som pålegger fengsel eller andre sanksjoner for kvinner som tar abort. Eksperter uttaler at kvinner som arresteres for å ta abort nå kan saksøke statlige myndigheter for å få anklagene henlagt. Aktivister planlegger også å presse myndighetene til å frigjøre kvinner som i dag soner fengselsstraff for å ha tatt abort.

Esperanza Delgado, Politisk påvirkningsdirektør, i Sex og Politikks mexikanske søsterorganisasjon MEXFAM uttalte etter vedtaket:

“September 7 will become a memorable date in Mexico. In a progressive pronouncement in favour of reproductive autonomy, respect for the secular State, and the rights of women and pregnant people over those of the embryo, Mexico’s highest legal authority indicated that it is unconstitutional to punish those who decide to terminate a pregnancy at its early stage.  

“All of us who have joined forces and who are fortunate enough to fight for the recognition of human rights, should be proud and may our achievement inspire others in every corner of the planet. MEXFAM is committed to making this long-awaited legislation a reality for every person that decides to choose.”

I en tid preget med pandemi, hindringer for seksuell og reproduktive helse og rettigheter (SRHR), samt tilbakefall for abortrettigheter i land som Polen og USA, er det svært gledelige nyheter som kommer fra Latin-Amerika.

Tor-Hugne Olsen, daglig ledere i Sex og Politikk sier: «Vedtakene fra Mexico og Argentina kan ha store og viktige ringvirkninger for resten av regionen i årene som kommer. Vi står med kvinnebevegelsen og gratulerer med dette historiske vedtaket!»