Menneskerettighetsrådet HRC41 understreker viktigheten av ungdoms seksuelle rettigheter

Menneskerettighetsrådet HRC41 understreker viktigheten av ungdoms seksuelle rettigheter

I en felles uttalelse med over 200 andre organisasjoner fremmet Sex og Politikk behovet for at alle stater realiserer ungdoms seksuelle rettigheter under Menneskerettighetsrådets møte i juli, HRC41.

Møtet vedtok tre resolusjoner som understreket behovet for økt innsats for ungdom og kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter:

Til tross for motstand fra stater og organisasjoner som ikke ønsker en full realisering av seksuelle rettigheter ble resolusjonene vedtatt. Resolusjonene legger viktige standarder for det videre rettighetsarbeidet for ungdom og kvinners seksuelle og reproduktive helse.

Les uttalelsen fra over 200 sivilsamfunnsorganisasjoner her: Joint CSO statement to Human Rights Council urging member states to respect, protect and fulfill the SRHR of adolescents and youth.