Menneskerettighetene er 75 år!

Menneskerettighetene er 75 år!

Den 10. desember for 75 år siden ble menneskerettighetserklæring vedtatt av FN. Feiring til tross, vi har enda et godt stykke å gå før visjonen i erklæringen er oppfylt.

I forbindelse med feiringen av 75 års-dagen til FNs menneskerettighetserklæring har en rekke organisasjoner fra sivilsamfunnet kommet med en felles uttalelse. Sex og Politikk er en del av International Planned Parenthood Federation (IPPF), som også har sluttet seg til uttalelsen.

Uttalelsen understreker viktigheten av en slik global erklæring som gir absolutt alle mennesker på jorden like og universelle rettigheter.

Organisasjonene skriver også: Vi noterer oss med bekymring den økte tilstedeværelsen og mobiliseringen av anti-rettighetsaktører og organisasjoner i FN, som tar til seg menneskerettighetsspråk for å oppnå legitimitet og for å bruke menneskerettighetene i en trangsynt og tilbakevirkende prosess til skade for historisk og strukturelt marginaliserte grupper som krever ekstra beskyttelse gjennom menneskerettighetsinstituttet.