Medlemsmøte: Seksualitet – en ressurs gjennom livet

Medlemsmøte: Seksualitet – en ressurs gjennom livet

Vårt nyeste prosjekt: Eldre og seksuell helse

7. desember arrangerte Sex og Politikk det første medlemsmøte om vårt nyeste prosjekt: Eldre og seksuell helse. Vi stilte spørsmålet, hva innebærer god seksuell helse for eldre og hvilken rolle kan frivillige organisasjoner og ikke-statlige aktører spille? Møtet viste interessante erfaringer fra medlemsorganisasjoner, engasjerte innspill og et nettverk av eldre over hele landet som kan nyte godt av prosjektarbeidet. Vi er motivert for å stå på videre! Like etter at covid-19-pandemien brøt ut i Norge fikk Sex og Politikk en positiv nyhet: Helsedirektoratet innvilget støtte til utviklingen av et e-læringsverktøy og digital informasjon om seksuell helse og eldre. Da var det bare å brette opp ermene å sette i gang. Prosjektet ble raskt til et samarbeidsprosjekt med Likestillingssenteret KUN, Likestillingssenteret og Foreningen FRI. Sammen skal vi utvikle ulike ressurser og kompetansehevingstilbud for helsesektoren og eldre selv.

Med 18 medlemsorganisasjoner og 200 enkeltmedlemmer har Sex og Politikk en bred erfaring å bygge på. Derfor inviterte vi til medlemsmøte for å høre hva medlemmene gjør på dette feltet, gi en mulighet til å stille spørsmål og komme med innspill til prosjektet.

Elisabeth Swärd, seniorrådgiver i Norske Kvinners Sanitetsforening, leder arbeidet for å øke forskningen på kvinnehelse og særlig seksuell og reproduktiv helse. Swärd understreket at det er flere områder med lite kunnskap og begrenset forskning, om sykdom og plager som kan følge deg hele livet. Hun slo et slag for å bryte tausheten som preger seksuell helse-feltet og viktigheten av et positivt fokus på seksuell helse for eldre. Arbeidet for et bedre tilbud må fortsette, og hun trakk fram den nye offentlige utredningen på kvinnehelse som et positivt skritt i så måte (den forrige kom i 1999). N.K.S mener NOUen må ha et livsløpsperspektiv, med likeverdig tilgang til tjenester fra vugge til grav.

Styreleder i HivNorge, Jens Harald Älgenäs-Eliassen, snudde spørsmålet vårt på hodet: Hva betyr seksuell helse for yngre? Svaret vil være mye av det samme bare at man blir eldre. Nesten halvparten av de 4500 som lever med hiv i Norge i dag er over 50 år og noen er allerede i kontakt med helse- og omsorgstjenester. Hivpositive personer lever med en historie der de ble fortalt av legene at de helst ikke skulle ha sex. En god seksuell helse var et tabu område. I dag kan hivpositive ha sex uten fare for å smitte andre, på grunn av vellykket behandling, og uten skyld og skam. Mange lever et liv der de lenge har valgt bort seksualiteten og skal nå redebutere seksuelt. Andre søker nærhet mer enn sex. Sammen med Foreningen FRI har HivNorge etablert en nettside for de som jobber med eldre som lever med hiv.

Seksualitet og god seksuell helse for seniorer er like mangfoldig, viktig og noen ganger utfordrende som tidligere i livet. I samtalen som fulgte presentasjonene kom det fram mange interessante innspill som vi tar med oss i arbeidet videre. Blant annet ble viktigheten av en helhetlig tilnærming til helse og kroppslige endringer nevnt. Kroppsbilde og hofteslitasje kan være like viktig som ereksjonssvikt. Det trengs et positivt fokus og en anerkjennelse av nærhet og intimitet som en viktig del av seksualiteten. Og en klype humor er et godt middel for å bryte tausheten.

Her har vi mye å bygge videre på, og vi ser vi fram til å samarbeide for at seksuell helse kan bidra til et godt liv og god helse gjennom hele livsløpet!