Medlemsmøte om abort og menneskerettigheter

Medlemsmøte om abort og menneskerettigheter

Onsdag 13. januar avholdt Sex og Politikk årets første åpne medlemsmøte: Tilgang til trygg abort – hvordan støtte rettighetsarbeidet for trygge aborter.

Seniorrådgiver Turid Kongsvik fra Utenriksdepartementet og seniorrådgiver Bjørg Sandkjær fra Norad presentere Maputo protokollen og rettighetesbasering av mødrehelse i lys av arbeidet for trygg abort. Vår daglige leder Tor Hugne rapporte fra besøk hos søster-organisasjonene våre i Tanzania og Malawi og rapporterer fra deres arbeid for trygge aborter.
Møtet var vel besøkt og diskusjonen varte lenge etter at Kjersti Augland, Sex og Politikks internasjonale rådgiver hadde avsluttet møtet og takket de engasjerte innlederne.