Medlemsmøte mellom Sex og Politikk og Fellesrådet for Afrika

Medlemsmøte mellom Sex og Politikk og Fellesrådet for Afrika

Mozambique – a country which fulfils its populations sexual and reproductive rights. Can it be a new progressive peer for other African countries?
Executive Director of AMODEFA Santos Simione explains about the success in the fight for a new abortion law and a new law on LGBT rights in the country.

Torsdag 12. mai kl. 17.00 inviterer vi til felles medlemsmøte mellom Sex og Politikk og Fellesrådet for Afrika:

Mosambik – et land som går motstrøms for seksuelle og reproduktive rettigheter i Afrika?

I Sex og Politikk sin møteserie om situasjonen rundt seksuelle og reproduktive rettigheter i Norges fokusland for bistand er turen kommet til Mosambik.

Utviklingen i flere afrikanske land har gått feil vei i forhold til seksuelle og reproduktive rettigheter. Flere land har strammet inn i forhold til kritiske likestillings og rettighetsspørsmål for kvinner og minoriteter. Særlig i forhold til rettigheter for lesbiske, homofile, bifile og trans-personer har negative lovendringer og fengslinger preget nyhetsbildet. På samme måte har mange land en abortlovgivning som er svært streng, og som fører til at det daglig dør mange kvinner og jenter som følge av komplikasjoner i forbindelse med utrygge og ulovlige aborter. De negative lovendringene har ofte vært akkompagnert av høyreekstreme amerikanske kirker med mye penger.

Mosambik har imidlertid de siste månedene gått motsatt vei og avkriminalisert homoseksuelle handlinger mellom menn og endret abortlovgivningen slik at kvinner i større grad har rett til lovlige aborter.

Fellesrådet for Afrika og Sex og Politikk har invitert Santos Simione til Norge for å diskutere utviklingen av seksuelle og reproduktive rettigheter i landet, og i hvilken grad dette kan være en positiv presedens for resten av kontinentet. Santos har i flere år jobbet som rådgiver på kjønns- og hiv/aids spørsmål for Fellesrådets svenske søsterorganisasjon Afrikagrupperna i Sverige. I fjor ble han daglig leder for Sex og Politikks
søsterorganisasjon AMODEFA.

Velkommen til møte i Sex og Politikks lokaler, Christian Kroghs gt. 34.