Medlemsmøte i Tromsø

Medlemsmøte i Tromsø

Daglig leder for Sex og Politikk Tor-Hugne Olsen har blitt invitert til Arctic Pride i Tromsø for å snakke om global homokamp. I den forbindelse ønsker han å møte våre medlemmer i Tromsø til møte torsdag 19. november fra kl. 18.00 til 18.45.

Dette er først og fremst er et informasjonsmøte hvor Tor-Hugne Olsen vil fortelle om hva Sex og Politikk jobber med. Olsen vil blant annet snakke om hvordan vi jobber nasjonalt med seksualundervisningsopplegget Uke 6, samt hvordan vi jobber for å fremme interesse og fokus på seksuell og reproduktiv helse og rettighet blant politikere.

Tor-Hugne vil også snakke om hvordan vi jobber internasjonalt gjennom internasjonale og europeiske nettverk, hvor det største er International Planned Parenthood Federation (IPPF).

«Jeg håper noen av medlemmene våre i Tromsø har tid og anledning til å komme. Jeg begynte som daglig leder i mai og er derfor relativt ny som daglig leder i Sex og Politikk. En av mine kjepphester er at Sex og Politikk skal være en organisasjon som når ut til hele Norge og vi må derfor se på hvordan vi får det til. Jeg tar gjerne imot innspill på det. Jeg har blant annet innført at det skal være mulig for medlemmer utenfor Oslo å følge våre møter i Oslo via Skype. Er det andre ting vi kan gjøre? En mulighet vi vurderer er å lage lokale eller regionale lag eller foreninger. Vi er nå i en prosess i forhold til å planlegge 2016, så det er den rette tiden å komme med innspill», sier daglig leder Tor-Hugne Olsen.

«Håper noen av dere har lyst og anledning til å møte opp. Dere må gjerne kontakte meg med innspill til ting dere vil jeg skal fokusere på på møtet.»

Møtet finner sted i Redd Barna/Amnesty International sine lokaler, Storgata 88.