Markering av den internasjonale dagen for trygg abort: Abortloven etter årets stortingsvalg og Polens innskrenking av abortloven.

Markering av den internasjonale dagen for trygg abort: Abortloven etter årets stortingsvalg og Polens innskrenking av abortloven.

Tirsdag 28. september arrangerte Sex og Politikk, sammen med våre medlemsorganisasjoner Amathea, Kvinnefronten og Sex og samfunn, to panelsamtaler for å markere den internasjonale dagen for trygg abort. I det første panelet satt nyvalgte stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, og i det andre panelet deltok Polish Women’s Strike, IPPF European Network og Amnesty International Norge.

Stortingsvalget er over – hva skjer med den norske abortloven?

Første del av panelsamtalen ble ledet av Andrea Skaarer Kreutz, direktør for Amathea, og deltakere i panelet var stortingsrepresentantene Even Røed (Ap), Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) og Marian Abdi Hussain (SV). Målet var å få en bedre forståelse for hva partiene har vedtatt om abortloven i sine partiprogrammer og hva vi kan forvente i abortpolitikken i den kommende stortingsperioden.

De tre partiene er uenige om grensene for selvbestemt abort. SV og Ap ønsker en utvidelse i antall uker for selvbestemt abort, Ap fram til uke 18 og SV fram til fosteret er levedyktig. Sp ønsker på sin side ikke å utvide grensen for selvbestemt abort, men er åpen for endringer i navn og mandat på nemdene. Veiledning og oppfølging av den gravide, både før og etter inngrepet, ble nevnt som viktig av alle paneldeltakerne.

Abortloven i Polen. Hva kan vi gjøre?

Etter pausen vendte vi blikket utover og til situasjonen i Polen. Det er gått ett år siden abortloven i Polen ble innskrenket, derfor inviterte Sex og Politikk sivilsamfunn fra Polen, Brussel og Norge til en samtale om konsekvensene av den nye lovgivningen og hvordan sivilsamfunnsorganisasjoner kan være til hjelp. Cathrine Linn Kristiansen, medlem av arbeidsutvalget i Kvinnefronten ledet panelet bestående av Martha Lempart, leder og grunnlegger av The Polish Women’s Strike, Irene Donadio, styremedlem i IPPF European Network og Patricia Katee, rådgiver Amnesty International Norge.

Lempart fortalte om Polish Women Strikes arbeid, mobilisering og protester siden opprettelsen i 2016. I over 80 polske byer har de demonstrert og samlet signaturer for å gjøre abort lovlig.  Donadio uttrykte sin bekymring for den voksende høyreekstreme bevegelsen i Europa, USA og Russland, pådriveren bak abortinnskrenkningene vi er vitne til i dag. Katee fortalte samtidig at vi ser fremskritt i store deler av verden, 50 land har avkriminalisert abort og gjort abort mer tilgjengelig de siste 20 årene. Likevel ser vi mange tilfeller der den gravides rettigheter blir innskrenket.

Panelet trakk fram kampanjen «Defend the Defenders» som direkte støtter polske aktivister som et viktig tiltak til hvordan Norge og andre sivilsamfunnsorganisasjoenr kan bidra. I tillegg til at det er essensielt at myndigheter nå står solidaritet med polske kvinner.