Mannsdagen 19. november

Mannsdagen 19. november

I dag arrangeres Mannsdagen av en rekke organisasjoner i flere land i verden

Skrevet av: Anette Remme, 19.11.2014

Mannsdagen er ikke en offisiell FN dag og markeres ikke globalt, men har vært markert siden 1980-tallet og får stadig økende oppmerksomhet i takt med at flere menn engasjerer seg i likestillingsarbeid. Synet på kjønn og normer er i ferd med å endre seg, heller ikke menn ønsker å opprettholde patriarkatet. Sex og Politikk har i løpet av høsten 2014 bidratt til flere arrangementer som satte fokus på menn, maskulinitet og likestilling. Dette er viktig fordi likestilling handler om relasjonen mellom kjønnene og fordi menn er viktige aktører for å bedre kvinners situasjon verden over. Det sier seg selv at den halvdelen av verdens befolkning med mest makt må med på laget når den andre halvdelen, deriblant de 222 millioner kvinnene som ønsker tilgang til familieplanleggingsmetoder, kjemper for sine rettigheter og mer innflytelse i samfunnet. I tillegg blir menn selv berørt av normer for kjønnsroller, diskriminering, overgrep, barneekteskap, seksuelt overførbare infeksjoner osv.

Menn i Islam

3. november var salen på Saga kino fullsatt daSAIH-Blindernog LIM inviterte til filmvisning av dokumentaren «Mannislam» med påfølgende debatt, hvor Anette Remme fra Sex og Politikk fikk gleden av å være ordstyrer. I panelet satt; filmens regissør Nefise Özkal Lorentzen, mannsforsker Thomas Michael Walle, rådgiver for Antirasistisk Senter Shoaib Sultan, samfunnsdebattant og tolk Shakeel Rehman, og samfunnsdebattant og master-student Mohamed Abdi. Panelet diskuterte kjønnsroller og normer innen islam, både i Norge og internasjonalt. Blant annet kom det fram at der er mye rom for feminisme i islam, og at kvinnefrigjøring uten frigjøring av menn vil møte sterk motstand.

I invitasjonen ble dokumentaren omtalt som følger; «Mannislam sjokkerer i måten den setter fokus på Islam og kjønn. I denne filmen får vi et unikt, engasjert og sjelden møte med muslimske menn som jobber for likestilling og rettferdighet i den muslimske verden. Dette er menn som utfordrer patriarkatet. Etter to filmer om Islam, homofili og feminisme, ønsker Nefise Özkal Lorentzen, en kvinnelig muslimsk filmskaper, å utforske den maskuline kulturen i Islam».

«Mannens byrde er ansvar. Man blir opplært til å bli mann, som innebærer å være sterk på vegne av sin familie og være en forsørger», forklarte en av mennene som opptrer i dokumentaren Mannislam. I enkelte deler av verden opplever muslimske gutter at de er forventet å ta dette ansvaret allerede som tenåringer, enten gjennom å bidra i sin familie eller gjennom å bli giftet bort som barn. Riktignok blir gutter og menn gitt flere muligheter, til for eksempel utdanning og jobb, enn sine medsøstre. Samtidig er ikke alle unge gutter som er tildelt mye ansvar og innflytelse i sine familier eller lokalsamfunn nødvendigvis like sterke på innsiden, de har jo heller ikke valgt posisjonen de er satt i. Tilbake til de intervjuede muslimske mennene i Mannislam, konkluderer han som selv forteller om å ha opplevd seksuelle overgrep og derfor sier han lettere forstår hva kvinner utsettes for; «Første skritt for å bli fri, er at mannen selv ser kjernen til sin egen og andres smerte». Neste steg er antakelig at man finner mot og muligheter til å gjøre endringer i sitt eget liv og i sine omgivelser.

Menn og barneekteskap

1.-4. september arrangerte Sex og Politikk en seminarrekke om Maskulinitet og barneekteskap i Trondheim, Bergen og Oslo. I denne forbindelse fikk vi besøk fra Brasil av Promundo, en verdensledende organisasjon innen likestillingsarbeid som inkluderer menn og maskulinitet. Alice Taylor fra Promundo jobber med et forskningsprosjekt på barneekteskap i Brasil og deltok på seminarturneen til Universitetene i de tre norske byene, samt møter med relevante aktører i Oslo.

I Brasil er 42.700 jenter mellom 10-14 år gift, dette er et brudd på unges rett til selvbestemmelse over egen kropp og eget liv. Promundo’s ferske studie om barneekteskap er grunnlaget for utarbeidelse av en ny metode for å adressere barneekteskap og for å engasjere gutter og menn imot praksisen. Taylor forklarte at barneekteskap er basert på ulik maktdynamikk som gjør det vanskelig for jenter å forhandle om sine rettigheter til helse og utdanning. I noen deler av verden er det å bli gift og å bli mor det eneste alternativet jenter har for å oppnå status i sine samfunn. Derfor er det nødvendig at deres fedre, brødre og ektemenn bidrar til å ta initiativ for å gi unge jenter flere muligheter til å ta valg for eget liv og helse. Selv om menn er en del av problemet når de gifter bort døtre eller selv gifter seg med jenter så unge at de kunne vært hans datter, så lever også menn med kulturer og strukturer hvor dette er forventet av dem. Derfor vil vi kunne bane vei for endring når modige menn og kvinner sammen kjemper for å endre samfunnets normer og utvikle ny politikk.

Les også Alica Taylor’s blogg om besøket til Norge her.