Malawiske parlamentarikere om norsk bistand

Malawiske parlamentarikere om norsk bistand

I samarbeid med Stortingsnettverket for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og the European Parliamentary Forum, hadde Sex og Politikk et seminar om seksuelle og reproduktive rettigheter (SRHR) og kvinners rettigheter i Malawi den 27. oktober på Stortinget.

Malawiere må stå mer på egne bein, mener både Elias Watson Chakwera (MCP), leder av Malawis utdanningskomite og Jon Lomøy, Direktør for Norad. I samarbeid med Stortingsnettverket for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og the European Parliamentary Forum, hadde Sex og Politikk et seminar om seksuelle og reproduktive rettigheter (SRHR) og kvinners rettigheter i Malawi den 27. oktober på Stortinget. Samtidig understreket alle møteinnlederne viktigheten av et fortsatt norsk engasjement i Malawi, spesielt innen helse og utdanning. Det var bred enighet om at norsk bistand er viktig for å styrke kvinners og jenters rettigheter i Malawi.

Elias Watson Chakwera, understreket betydningen av å se SRHR i lys av både utdanning og helse. Norges satsing på disse to områdene er viktige steg for å sikre jenter og kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter. I Malawi slutter altfor mange jenter altfor tidlig på skolen. I åttende klasse er gutter dessverre sterkt overrepresentert – et skoletrinn som burde ha like mange gutter og jenter. Madalitso Kazombo (MCP), medlem av Malawis helsekomite, og Naomi Kilekwa (DPP), medlem av det malawiske parlamentets kvinnegruppe, understreket viktigheten av anstendige sanitærløsninger på skolene. I dag er det flere skoler uten innlagt vann og toalettfasiliteter. Dette gjør skolehverdagen vanskelig og bidrar til at jenter slutter på skolen.

«Jenter blir gravide på skoleveien» leste Heidi Nordby Lunde (H), medlem i SRHR-nettverket i Stortinget, i malawiske aviser under sitt besøk til Malawi i september i år. Madalitso Kazombo understreket at uønsket graviditet er en viktig grunn til at jenter slutter på skolen. Jon Lomøy roste prosjekter i Malawi som har bidratt til at flere unge mødre har gått tilbake til skolen. Elias Watson Chakwera er enig i at dette er et viktig fremskritt, samtidig som han understreket viktigheten av at disse jentene også får tilgang til yrkesutdanning utover grunnskolen. I dag er det altfor mange unge jenter som etter endt grunnutdanning blir stående på bar bakke – alene med barnet med svært begrensede muligheter til å forsørge sin familie.

Lonnie Ncozana fra Family Planning Association of Malawi (FPAM) – Sex og Politikks søsterorganisasjon i Malawi, trakk også fram behovet for å bedre seksualitetsundervisningen. I dag kan informasjon eller tjenester ikke gis nærmere enn 100 meter fra skoleområdet. Samtidig viste hun også til en positiv utvikling der prevensjon og familieplanlegging fikk en egen post i nasjonalbudsjettet i 2013. Og i fjor vedtok det malawiske parlamentet en ny ekteskapslov, der minstealder for inngåelse av ekteskap er 18 år. Igjen ser vi eksempler på noen av de positive lovendringene som skjer i landet.

Et av Malawis største mødrehelseproblem er illegale aborter. Madalitso Kazombo understreket viktigheten av å bruke tid på forhandlingene rundt ny abortlov. Dette for å sikre en generell konsensus og at det ikke blir et resultat utarbeidet av noen få personer. Heidi Nordby Lunde trakk i sin innledning frem viktigheten av lovendring i Malawi, slik at jenter og kvinner utsatt for overgrep eller uønsket graviditet får tilgang til trygg abort. JonJon Lomøy fremhevet at Norge ikke er en nøytral partner, samtidig som vi har respekt for nasjonal kontekst og verdier. Det er derfor viktig å finne en felles fremgangsmåte for å håndtere både enkle og kontroversielle saker. Som samarbeidspartnere må vi kunne enes om at utrygge aborter er et stort helseproblem, selv om vi ikke nødvendigvis er enige i kvinners rett til selvbestemt abort. Det er viktig å finne en løsning for å sikre jenter og kvinners helse og rettigheter. Haldis Kårstad, seniorrådgiver i Kirkens Nødhjelp, bragte gledelige nyheter i denne saken. I en melding fra Malawi Council of Churches, en av deres samarbeidspartnere, informerer de at rådet har vedtatt å støtte de foreslåtte endringene i abortloven. Med støtte fra en av de største religiøse aktørene er det større sannsynlighet for at Malawi tar nok et skritt i retning av a å styrke seksuelle og reproduktive rettigheter.

Berit Austveg, som har lang erfaring med å arbeide for SRHR i Norge og internasjonalt, utfordret de malawiske parlamentarikerne til å finne argumenter som snakker til hjerte. Det handler om overlevelse og god helse. Bemidlede kvinner får tilgang til abort – fattige kvinner derimot har ikke samme mulighetene. Elias Watson Chakwera fulgte opp dette og fremhevet at ulikhet kan være et sterkt argument i dagens abortdebatt i Malawi. Videre understreket han at Malawi har tatt en rekke grep for å bedre kvinner og jenters rettigheter. «Vi må løpe,» sier han, med henvisning til Norges lange historie med kvinnesak og en betydelig kortere historie i Malawi. «Vi skal være i førersetet, men vi vil trenge støtte!» Jon Lomøy fulgte opp: «For hvert problem er det en løsning – en malawisk løsning.»