Lobbyarbeid for seksualitetsundervisning i FN

Lobbyarbeid for seksualitetsundervisning i FN

FN har denne uka hovedfokus på utdanning, og Norge og Sex og Politikk er på barrikadene og fremmer sementeringen av en helhetlig seksualitetsundervisning for alle.

På vegne av vår internasjonale paraplyorganisasjon IPPF, koordinerte Sex og Politikk denne uka et sidemøte om seksualitetsundervisning på FNs hovedkontor i New York.

Dette skjedde i samarbeid med regjeringene i Sør-Afrika og Norge, samt Plan International og SRHR Africa Trust.

Utdanning er hovedtema på FNs befolkningskommisjons møte som pågår i New York denne uka, og inkludering av seksualitetsundervisning er et av de mest kontroversielle temaene. Motstanderne av å inkludere seksualitetsundervisning prøver å presentere dette som et vestlig påfunn som ikke passer i andre kulturer.

Det var derfor viktig for Sex og Politikk å få på plass et møte der ledere fra forskjellige deler av verden presenterte sitt arbeid. Møtet ble ledet av Levi Singh fra SRHR Africa Trust, en organisasjon som representerer rettighetsorganisasjoner i flere afrikanske land.

Innlederne inkluderte en representant fra regjeringa i Sør-Afrika, samt senior SRHR-rådgiver fra Plan i Rwanda og en ungdomsaktivist fra Mexico som kunne forklare hvordan dette med seksualitetsundervisning er et ønske fra ungdommer i hele verden.

Fra Norge holdt statssekretær Bjørg Sandkjær (Sp) et sterkt sluttinnlegg på møtet.

Møtet ble en stor suksess med en full sal som inkluderte deltakere fra FN-delegasjoner fra hele verden, og man fikk en god diskusjon mellom deltakerne som var med på panelsamtalen. 

Det var imidlertid få fra de landene som er sterkt imot seksualitetsundervisning, slike som Russland, Nigeria, Egypt og Vatikanstaten, så det blir spennende å se om man kommer fram til en enighet om temaet i løpet av uka. 

«Sex og Politikk har imidlertid gjort vårt for å påvirke resultatet, og vi fortsetter nå med lobbyarbeid mot relevante delegasjoner resten av uka,» forteller daglig leder Tor-Hugne Olsen i Sex og Politikk. 

Det var stort oppmøte på sidemøtet som Sex og Politikk koordinerte i FN.