Lansering av UNFPAs rapport på Nordpolen skole med Erna

Lansering av UNFPAs rapport på Nordpolen skole med Erna

I dag var selveste statsminister Erna Solberg med på å lansere FNs befolkningsfond sin årsrapport, State of the World Population Report (SWOP), med 10-åringene på Nordpolen skole.

Sex og Politikk arrangerte lanseringen i samarbeid med UNFPA og FN-sambandet. I tillegg fikk vi god hjelp av Nordpolen skole, hvor Ingeborg som er intervjuet i rapporten, selv er elev. Ingeborg tok i mot statsministeren, og ble også intervjuet av NRK Supernytt.

Rapporten fremhever at 10-åringer er nøkkelen i å nå FNs bærekraftsmål om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Daglig leder Tor-Hugne Olsen, Sex og Politikk var moderator mens statsministeren ble intervjuet av fem 10-åringer fra Nordpolen skole. Hun ble blant annet spurt om sine drømmer som barn, og hvordan man skal klare å nå målene. Statsministeren understreket viktigheten av private organisasjoner er vakthund for regjeringer slik at de oppfyller bærekraftsmålene.

Statsministeren fremhevet at det er viktig å investere i at alle barn går på skole og at likestillingen mellom kvinner og menn bedres, for å nå de 17 bærekraftsmålene.

Finn rapporten i sin helhet på UNFPA sine nettsider.