Kvinners rett til egen kropp – abortkampen nasjonalt og internasjonalt

Kvinners rett til egen kropp – abortkampen nasjonalt og internasjonalt

Hvordan utspiller abortkampen seg nasjonalt og internasjonalt? Hvordan kommer kvinners rettigheter til å se ut de neste 15 årene?

Under Globaliseringskonferansen 2014 arrangerte AUF og Sex og Politikk seminaret «Kvinners rett over egen kropp – abortkampen internasjonalt» for å se nærmere på abortkampen, menneskerettigheter og Norges rolle i utformingen av den nye utviklingsagendaen.

Spørsmål vi ønsket å besvare ved å avholde seminaret var: Hvordan utspiller abortkampen seg nasjonalt og internasjonalt? Hvordan kommer kvinners rettigheter til å se ut de neste 15 årene? Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er et av de mest omdiskuterte temaene i FN, blant annet i prosessen med å utforme de nye bærekraftige utviklingsmålene som skal gjelde etter 2015. Ved å se på hvordan abortkampen er i dag ønsker panelet å diskutere hva slags rolle SRHR spiller når det gjelder menneskerettigheter og Norges rolle i utformingen av den nye utviklingsagendaen.

Seminaret hadde veldig godt oppmøte og panelet bidro til en god innføring og diskusjon om tematikken.

Panelet bestod av:

  • Berit Austveg (æresmedlem i Sex og Politikk og styreleder i Reproductive Health Matters)
  • Rina Mariann Hansen (Arbeiderpartiet)

Ordstyrer var Ragnhild Nordvik, styremedlem i Sex og Politikk.

Les gjerne Berit Austvegs artikkel Abort – med livet som innsats som ble skrevet for arrangementet.