-Kvinners fertilitet er ikke løsningen på problemene

-Kvinners fertilitet er ikke løsningen på problemene

Denne uken deltok Sex og Politikk på lanseringen av årets tilstandsrapport for verdens befolkning på Universitet i Agder i Kristiansand. «Alle løsningene vi velger alltid må være rettighetsbaserte,» uttalte bistandsminister Tvinnereim.

Hvert år gir FNs befolkningsfond (UNFPA) ut sin rapport med tittelen State of World Population (SWOP). Rapporten tar for seg viktige utviklingstrekk i jordens befolkning. I år handler rapporten om at vi nå har blitt åtte milliarder mennesker på jorden, og hvordan befolkningsvekst påvirker oss alle. I sentrum for rapporten står seksuelle og reproduktive rettigheter, og hvordan diskusjoner om befolkningsvekst ofte ser på kvinners fertilitet som både problemet og løsningen. Den norske lanseringa av rapporten problematisere nettopp dette.

«Menneskeheten står overfor enorme utfordringer. Men klimakrisen er ikke forårsaket av kvinners fertilitet. Og det er ikke kvinners fertilitet som er løsningen på problemene vi står overfor,» tydeliggjorde Kristine Blokhus fra FNs befolkningsfonds kontor i Bangladesh.

Arrangementet var et samarbeid mellom Sex og Politikk, Utenriksdepartementet, Universitetet i Agder (UiA), UNFPA, FN-sambandet og Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU), og hadde tittelen «For mange, for få eller feil fokus – åtte milliarder mennesker i et rettighetsperspektiv».

Lunsjseminaret startet med at generalsekretær i FN-Sambandet Catharina Bu ønsket velkommen, før vi fikk en interessant presentasjon av rapporten av Kristine Blokhus fra UNFPAs kontor i Bangladesh med kommentar fra bistandsminister Anne Beathe Tvinnereim. Tvinnereim framhevet Norges viktige rolle i arbeidet for seksuelle og reproduktive rettigheter internasjonalt.

Ministeren tok også opp og knyttet de mange store utfordringene vi står overfor i dag til temaet, deriblant klima og matsikkerhet, før hun understreket viktigheten av at løsningene vi velger alltid må være rettighetsbaserte: «Det er i de åtte milliarder menneskene at mulighetene og løsningene ligger,» avsluttet hun.

Catharina Bu, FN-Sambandet (fra venstre), utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, Pernille Fenger, UNFPA, Tor-Hugne Olsen, Sex og Politikk, Hanne Haaland, UiA og Ari Sigurdarson (SNU).

Presentasjonene ble fulgt av en panelsamtale med utviklingsminister Tvinnereim, Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk, Pernille Fenger, leder for FNs befolkningsfond sitt nordiske kontor, og Hanne Haaland, instituttleder på IGUS (Institutt for Global Utvikling og Samfunnsplanlegging) ved UiA. Samtalen ble ledet av Ari Sigurdarson fra SNU.

I debatten trakk Sex og Politikk frem behovet for å styrke innsatsen for SRHR, særlig gitt Norges særlige posisjon på dette internasjonalt og utfordra regjeringa til å ikke bare fortsette innsatsen fra forrige regjering, men å øke den om SRHR er en prioritet.

«Norge burde kjenne sin besøkelsestid og satse enda mer på SRHR,» oppfordret Tor-Hugne Olsen utviklingsminister Tvinnereim.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (fra venstre), Pernille Fenger, UNFPA, Tor-Hugne Olsen, Sex og Politikk og Hanne Haaland, UiA, i panelsamtale ledet av Ari Sigurdarson.