Kvinnebevegelsens eget abortutvalg er nå lansert 

Kvinnebevegelsens eget abortutvalg er nå lansert 

Kan 2023 bli året som revitaliserer og styrker samtalen om retten til selvbestemt abort?

Mandag 27. februar lanserte Kvinnebevegelsen sitt eget abortutvalg. De vil jobbe parallelt med det regjeringsutnevnte abortutvalget.

Kvinnebevegelsens krav om en ny og moderne abortlov, med kvinners helse og rettigheter som formål, vokser seg sterkere i dagens samfunn. Kvinnebevegelsens abortutvalg har som målsetting å vise bredden og dybden i dette kravet. De ønsker en styrking av pasientrettigheter generelt og utvikling av et feministisk, etisk rammeverk for en moderne abortlov. En ny abortlovgivning bør kunne stå seg i flere tiår. 

Under lanseringen presenterte Cathrine Linn Christiansen, Kvinnefronten, en historisk bakgrunn for kvinnebevegelsens kamp for selvbestemt abort. Berit Austveg, Sex og Politikk, og Hanne Beth Borge, jurist, viste til foreldede sider av dagens abortlov. Møteleder var Ane Stø, fra Kvinnegruppa Ottar. (bildet)

Formålsparagrafen vurderer abort som et uønsket helseinngrep isteden for å være løsningen på problemet med uønskede graviditeter. Videre krever loven at abort utføres på sykehus og dermed ikke tar inn over seg de store endringer innen medisinsk teknologi. Kirurgiske aborter er i 90 prosent av tilfellene erstattet med medisiner. Solveig Hagen Strand, student, snakket om unge kvinners forventninger til en moderne abortlov og delte tanker om prevensjonsmuligheter i et kjønns- og helseperspektiv. Hele salen deltok i samtalen og ga en rekke konstruktive innspill til kvinnebevegelsens abortutvalg.  

Det er gledelig at lederen og sekretariatet av regjeringens abortutvalg også deltok under Kvinnebevegelsens lansering av sitt eget abortutvalg. Kvinnebevegelsen har tidligere kritisert regjeringens utvalg for å ha for snevert mandat og for ikke å inkludere kandidater fremmet av kvinnebevegelsen.

Kvinnebevegelsens abortutvalg består av:  

Cathrine Linn Kristiansen (leder i Kvinnefronten), Ane Stø (leder i Kvinnegruppa Ottar), Karin Bruzelius (tidligere leder i Norsk Kvinnesaksforening og høyesterettsdommer), Hildegunn Bomnes (sittet i ankenemnda for abort i snart 9 år. Tidligere leder og utvikler av Amathea), Berit Austveg (Sex og Politikk, samfunnsmedisiner og forfatter, leder av Sex og Politikks abortutvalg), Mette Løkeland (Gynekolog, overlege på Kvinneklinikken i Bergen og Abortregisteret, FHI. Phd om medikamentell abort), Johanne Sundby (professor i kvinnehelse ved Universitetet i Oslo), Anneli Rønes (fagpolitisk rådgiver ved Sex og samfunn), Elisabeth Swärd (seniorrådgiver kvinnehelse og medlem av regjeringens kvinnehelseutvalg), Gunhild Hugdal (Teolog, førsteamanuensis i etikk ved UIA. Tidligere prest i Den norske kirke), Eli Aaby (jordmor og sykepleier), Hanne Beth Borge (jurist), Thorbjørn Brook Steen  
(overlege i fødselsmedisin ved OUS Ullevål), Mina Rafiq (aktivist for minoritetskvinners rettigheter), Solveig Hagen Strand (student/ organisasjonssekretær Ottar), Selma Flo-Munch (organisasjonssekretær for Kvinnefronten Oslo), Sunniva Yndestad (student) og Tone Brekke (Norsk Kvinnesaksforening)