Kurs i seksualitetsundervisning

Kurs i seksualitetsundervisning

Sex og Politikk inviterer til kurs i bruk av seksualitetsundervisningsmateriellet «Uke 6» for alle lærere og undervisere som samtaler med barn og unge om seksuell helse.

Mer informasjon om tid og sted legges ut her kontinuerlig.

Tønsberg: 25. oktober kl. 15.30 – 17.30, Presterød Ungdomsskole Påmelding

Halden: 22. oktober. Mer informasjon kommer. Påmelding

Tromsø: november. Mer informasjon kommer. Påmelding

Kristiansand: 15. november, Universitetet i Agder Påmelding

«Uke 6» er et gratis seksualitetsundervisningsmateriell til arbeid med relevante kompetansemål i flere fag, med mål om å fremme trivsel og bekjempe mobbing. Materiellet byr på utprøvde og kvalitetssikrede metoder og øvelser – klare til bruk og med et fokus på at elevene skal oppleve emnene, eksemplene og språket som relevant. Materiellet er primært rettet mot grunnskolens 1.-10. trinn, men kan også benyttes av andre som underviser eller tar opp spørsmål rundt seksualitet med barn og unge.

Kurset tar utgangspunkt i en gjennomgang av materiellet, bruk av dette og det å drive seksualitetsundervisning.

Påmelding til å motta undervisningsmateriellet er gratis og uforpliktende, men sikrer at vi har opplysningene vi trenger for å sende deg linker til det elektroniske undervisningsmateriellet og annen relevant informasjon. For å melde deg på kurset benytt lenkene øverst.

Formålet med «Uke 6» er å bidra til lett tilgjengelighet til kunnskap om seksualitet og handlingskompetanse i seksuelle situasjoner og relasjoner for unge. Et annet mål er å gi undervisere et gratis og lett anvendelig materiell til undervisning om seksualitet, i tråd med mål i læreplaner, til generell del av læreplanverket og opplæringsloven.

Forskning og studier viser at det å snakke med unge om seksualitet, ikke fører til at de blir mer seksuelt aktive. Tvert imot kan en helhetlig og regelmessig undervisning om seksualitet bidra til å utsette seksuell debut, gi økt bruk av prevensjon, redusere smitte av seksuelt overførbare infeksjoner, uønskede svangerskap og aborter. Når man ser bort ifra de kliniske sidene, kan undervisning om seksualitet gi unge mennesker kunnskap, evner, ferdigheter og holdninger de trenger for å gjøre informerte valg, nå og i fremtiden. Det kan bidra til å styrke de unges selvbilde og til at de får et positivt forhold til egen kropp og seksualitet.

Har du ikke tid eller anledning til å delta på kurset kan du likevel motta undervisningsmateriellet gjennom å melde deg på gratis via www.uke6.no.

Har du spørsmål kan du ta kontakt på uke6@uke6.no eller kontakte seniorrådgiver Charlotte Andersen på telefon 97 10 52 87.