Knuser myter i seksualitetsundervisningen

Knuser myter i seksualitetsundervisningen

Norges største seksualitetsundervisningskampanje – Uke 6 – er nå oppdatert med materiell for 2024. Dette skjer midt i lanseringen av nasjonalbudsjettet der seksualitetsundervisning nok et år blir nedprioritert. Det er kanskje på tide å knuse myten om at seksualitetsundervisning går av seg selv uten dedikert finansiering?

Uke 6 har blitt synonymt med «seksualitetsundervisningsuka» i norske grunnskoler og media. De siste årene har Uke 6 også fått følge av Uke 16 for videregående skole. Ikke alle vet at det er foreningen Sex og Politikk som står bak dette konseptet.  

I tillegg til det faste, alderstilpassede undervisningsmateriellet som ligger gratis tilgjengelig på hjemmesiden til Sex og Politikk hele året, så lanseres det hvert år nytt kampanjemateriell som skal hjelpe undervisere ved landets grunnskoler å snakke om seksualitet og kropp. Temaet for kampanjen velges ut etter innspill fra norske lærer og helsesykepleiere.

I 13 år har Sex og Politikk, med støtte fra Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Sametinget, vært den mest brukte leverandøren av helhetlig seksualitetsundervisningsmateriell til den norske skole. For skoleåret 2022/23 var det rekordstor deltakelse med over 5000 påmeldte undervisere!

«Det er en stor inspirasjon at materiellet vårt brukes og det viser at seksualitetsundervisning tas på alvor på skolene,» sier fungerende daglig leder i Sex og Politikk Kjersti Augland, og legger til: «For skoleåret 2023/24 håper vi på enda større oppslutning!»

Politisk nedprioritering

Den høye interessen for Sex og Politikk sitt seksualitetsundervisningsmateriell fra fagfolk i skolen skjer på tross av at finansieringen til feltet har blitt kraftig redusert det siste året.

«Vi vet at politikerne våre er opptatt av at barn og unge skal ha god tilgang til helhetlig seksualitetsundervisning. I 2020 blei seksualitetsundervisning tydelig integrert i de nye læreplanene. Nå kan det virke som de tror at jobben er gjort, at implementeringen skjer helt av seg selv,» sier Augland.

Mange undervisere ønsker å adressere seksualitet i undervisningen, men det er de færreste som selv har fått opplæring om dette i lærerutdanningen sin. Tilbakemeldingene Sex og Politikk får er at underviserne setter pris på materiell og tips som kan hjelpe til å skape gode dialoger og trygge rom for å undervise om seksualitet. 

LES MER:

Viktig motvekt til feil-informasjon

Uke 6 og Uke 16 i 2024 har kampanjetema «Kropp, myter og misforståelser», hvor Sex og Politikk ønsker å gi lærere og helsesykepleiere muligheten til å ha en god dialog omkring kropp, prevensjon og reproduksjon, samtidig som materiellet kan bidra til en faktabasert motvekt til mye av den feil-informasjonen som barn og unge blir bombardert med i sosiale medier.

«Sex og Politikk ser med bekymring på tendenser til nedgang i salg av langtidsvirkende prevensjon med hormoner. At helsepersonell som jobber med tematikken tror trenden kan kobles til influensere som er skeptiske til prevensjon, gjør oss sikre på at kampanjen vår har en viktig funksjon. Vi må ta unges skepsis til bivirkninger og plager fra hormonell prevensjon på alvor, samtidig som det er viktig å forstå konsekvensene av det å velge å ikke bruke prevensjon.

Det er viktig at unge kan ta velinformerte valg basert på kunnskap, og at ikke andres individuelle valg eller eksempler fra sosiale medier er eneste kilde. Prevensjon angår dessuten alle kjønn, og handler om mer enn graviditet. Nordmenn er fortsatt elendige på å bruke kondom. Her har vi alle en jobb å gjøre, og seksualitetsundervisninga på skolen er et bra sted å begynne,» påpeker Augland.

Undervisningsmateriellet Uke 6 og Uke 16 er gratis tilgjengelig, blir jevnlig oppdatert og er tilpasset norske lærerplaner. Materiellet er tilgjengelig på nynorsk, bokmål og nord-samisk.