Kampen for trygg og lovlig abort er fortsatt viktig!

Kampen for trygg og lovlig abort er fortsatt viktig!

I dag markerer vi den internasjonale dagen for trygge og lovlige aborter. I dagens situasjon hvor det er ulovlig å ta abort i landene i Latin-Amerika truffet av Zika-viruset, og med utviklingen i flere europeiske land, spesielt i Polen, mot mer restriktive abortlover, er kampen for trygg og lovlig abort like viktig som noen gang.

I anledning den internasjonale dagen for trygge og lovlige aborter inviterer vi til et seminar om abort i norsk bistand kl.18.00-19.30 på Eldorado kino, Torggt. 9. Statssekretær til utenriksministeren, Laila Bokhari, vil åpne seminaret.

28. september har vært markert som den internasjonale dagen for trygge og lovlige aborter siden 1990, da kvinnebevegelsen i Latin-Amerika først lanserte en kampanje på denne datoen. Allerede på den Internasjonale befolkningskonferansen i Kairo i 1994 var det enighet om at utrygge aborter er et stort helseproblem. Det er også dokumentert at en streng abortlovgivning ikke fører til færre aborter. Likevel møter dette arbeidet mye motstand internasjonalt.

Norge er et av få land som lenge har støttet arbeidet for trygge og lovlige aborter internasjonalt. Samtidig har vi i 2016 sett en reduksjon i den økonomiske støtten til deler av arbeidet. I juni stilte Venstres leder Trine Skei Grande spørsmål til utenriksminister Børge Brende om dette er en riktig prioritering og i motsatt fall hva utenriksministeren vil gjøre med det. I sitt svar understreket Brende viktigheten av arbeidet for seksuell og reproduktiv helse, inkludert trygge aborter, både normativt, i utviklingssamarbeidet og i krise og konfliktsituasjoner. Videre viste han til at seksuell og reproduktiv helse er en sentral komponent i den totale helsesatsingen. Svaret viste ikke til hvorfor bevilgningen til de svært få men viktige frivillige organisasjonene som jobber på feltet har gått ned eller blitt avsluttet.
Les spørsmålet og svaret her.

Sammen med mer enn 400 organisasjoner og personer fra mer enn 70 land har Sex og Politikk stilt seg bak et opprop for å gjøre den 28. september til en offisiell FN dag for trygg og lovlig abort. Dette vil gi arbeidet styrket og legitimitet internasjonalt og bidra til at myndigheter og sivilsamfunn kan fortsette sitt viktige arbeid med større kraft.
Les oppropet her.