Jo, biskop, seksualitet er en rettighet!

Jo, biskop, seksualitet er en rettighet!

Sex og Politikk  har på itromso.no skrevet tilsvar til biskop Berislav Grgić sitt høringssvar til Tromsø kommunes nye handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold, hvor biskopen sier at seksualitet ikke er en rettighet og frykter for «homoindoktrinering». Vi kommenterer samtidig handlingsplanen. «Biskop Berislav Grgić gir i sitt høringssvar til Tromsø kommunes nye handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold uttrykk for holdninger […]

Sex og Politikk  har på itromso.no skrevet tilsvar til biskop Berislav Grgić sitt høringssvar til Tromsø kommunes nye handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold, hvor biskopen sier at seksualitet ikke er en rettighet og frykter for «homoindoktrinering». Vi kommenterer samtidig handlingsplanen.

«Biskop Berislav Grgić gir i sitt høringssvar til Tromsø kommunes nye handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold uttrykk for holdninger som lyder som et gufs fra fortiden. Grgić benytter selv menneskerettigheter i sin argumentasjon, men har misforstått hva disse innebærer. Arbeidet mot diskriminering og for inkludering av LHBTI-personer er grunnleggende menneskerettigheter.

Grgić sin påstand om at toleranse kan være det samme som likegyldighet og føre til et ”kaldt samfunn” er også urimelig. Toleranse og likegyldighet er helt forskjellige, og heldigvis er ingen av begrepene gode nok for målsettingen med Tromsøs handlingsplan. I Norge i 2018 er det utelukkende aksept og inkludering av LBHTI-personer som er godt nok. De av oss som identifiserer oss som LHBTI skal ikke bare tolereres eller oversees av majoriteten, men behandles og inkluderes på lik linje med alle andre. Biskopen gir i sitt høringsinnspill uttrykk for holdninger som bidrar til å opprettholde stigma og diskriminering denne planen er ment å motvirke og bekjempe.

Videre er argumentasjonen til biskopen bygd på en tanke om at seksualitet utelukkende er til for at mann og kvinne skal skape barn. Dette er heldigvis en hovedsakelig utdatert holdning i det norske samfunnet, som kan også kan være skadelig. Dette er en holdning som fører til at prevensjon ikke brukes og dermed til uønskede svangerskap og spredning av seksuelt overførbare infeksjoner. Dette er en holdning som i alle år, også i dag, fratar jenter og kvinner retten til å bestemme over sin egen kropp, om og når de vil ha barn og hvor mange barn de ønsker.

Heldigvis tror vi ikke at Tromsø kommune vil ta biskopens innspill til etterretning. Tromsø utmerker seg positivt på LHBTI-feltet, både med en god og grundig oppdatert handlingsplan og ved at befolkningen velger en ordfører som selv er et nydelig forbilde for andre skeive. Vi ønsker å berømme utkastet til ny handlingsplan for bred inkludering av samarbeidspartnere og en tydelig kobling mellom antimobbearbeid og retten til et godt psykososialt miljø sammen med seksualitetsundervisning. En tydelig forbedring fra den forrige planen er måten arbeidet i barnehagen omtales, og ved at det ikke lenger fokuseres på barn og unge som mulige ”barn av” LHBTI-personer, men derimot er fokuset at noen barn og unge er LHBTI-personer og at alle har rett til og behov for kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold.

Samtidig ønsker vi å påpeke viktigheten av at seksualitetsundervisning skal være helhetlig, alderstilpasset, normkritisk og rettighetsbasert. Som det også refereres til i handlingsplanen, opplever ofte lærere og andre undervisere at de mangler kompetanse og verktøy til å gi tilstrekkelig seksualitetsundervisning. Det er flott at Tromsø kommune satser tydelig på kompetanseheving på kjønn og mangfold, men det er samtidig viktig at satsningen inkluderes og ses i sammenheng med en helhetlig seksualitetsundervisning, hvor lærere og skolehelsetjenesten er i stand til å undervise om seksualitet på en trygg og god måte og samtidig evner å følge opp elevers behov i det daglige. Vi har alle en seksualitet, enten vi har sex eller ikke, og det er viktig at seksualiteten vår blir den positive ressursen for oss som den både kan og skal være.»