IPPF og Sex og Politikk inviterer til møte

IPPF og Sex og Politikk inviterer til møte

Høydialog om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og likestilling i FNs nye utviklingsmål

High-level Dialogue on Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) and Gender Equality in the Post-2015 Development Framework