Invester i jenter og kvinner

Invester i jenter og kvinner

Women Deliver presenterer krav og mål

Women Deliver har samlet sammen infografikk, data og budskap til bruk for å jobbe for økt investering i jenter og kvinner. Her presenteres spesifikke krav og mål relatert til mødre- og barnehelse, familieplanlegging og reproduktiv helse, kvinners helse, utdanning og likestilling.

Målet er å gi samarbeidspartnere verktøy for å jobbe best mulig for jenters og kvinners helse og velvære.

Utdrag fra publikasjonen «Invest in Girls and Women: Everybody Wins. The Path Ahead to Sustainable Development»:

Forestill deg en verden hvor ingen kvinner dør under fødsel, hvor ingen barn fødes med hiv, hvor alle jenter får gå på skole og får en god utdannelse, og hvor alle – inkludert jenter og kvinner – har mulighet til å oppfylle sitt potensiale. Den verdenen er innen rekkevidde, dersom vi vil det.

I løpet av de neste årene vil landskapet for global utvikling endres radikalt. Når pådrivere for utvikling, som handlingsprogrammet til den Internasjonale konferansen for befolkning og utvikling (ICPD) og FNs tusenårsmål både skal revideres, vurderes og omformuleres, har vi nå mulighet til å reflektere rundt fremgang og videre utfordringer. Vi har også muligheten til å forsikre oss om at det nye rammeverket for utvikling prioriterer jenters og kvinners helse og rettigheter.

Fremgang de to siste tiår har bevist at det lønner seg å investere i jenter og kvinner, men likevel gjenstår store utfordringer. I tillegg har fremgangen vært ulikt fordelt mellom regioner og innad i land.

Fremdeles dør 800 kvinner hver dag av svangerskapsrelaterte komplikasjoner. I tillegg får tusenvis permanente skader. 222 millioner kvinner har fremdeles et umøtt behov for moderne familieplanlegging. Mange jenter fullfører aldri ungdomsskolen.

Tiden er inne for å lære av våre delte erfaringer, og både gjenskape og trappe opp vellykkede tiltak, tilføre ny teknologi og utvikle innovative prosesser og partnerskap. Alle vinner ved å investere i jenter og kvinner!

Under er infografikk om familieplanlegging og reproduktiv helse – denne og flere kan lastes ned her.