Internasjonal aksjonsdag for kvinners helse

Internasjonal aksjonsdag for kvinners helse

28. mai er den Internasjonale aksjonsdagen for kvinners helse, og har siden 1987 blitt markert av aktører som jobber innenfor kvinnehelse. Dagen har vært særlig viktig for å bygge bevegelsen som i dag jobber for å fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). 28. mai er en god mulighet for alle oss på feltet til å vise myndigheter og beslutningstakere at kvinners helse er viktig.

Årets kampanje understreker viktigheten av at post-2015 prosessen både inkluderer og adresserer jenters og kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter ved å belyse de ekstreme konsekvensene ved manglende fokus på området. Når stater ikke tilbyr jenter og kvinner tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester eller ikke tillater jenter og kvinner å utøve sine seksuelle og reproduktive rettigheter, bryter stater fundamentale rettigheter. Årets kampanje ønsker å stadfeste at dette er en form for institusjonell vold utøvd av myndighetene. Eksempler på slik institusjonell vold er:

Å nekte jenter og kvinner tilgang til trygge og lovlige aborttjenester.
Tvangssterilisering – kvinner verden over tvinges av helsepersonell til å gjennomgå permanent sterilisering.
Obstetrisk vold – vold utøvd mot jenter og kvinner ved helsestell i forbindelse med svangerskap, fødsel og pleie etter fødsel.
Å nekte jenter og kvinner tilgang til prevensjonsmidler, inkludert nødprevensjon.

Hvordan kan du delta?

  • Sosiale medier: Bruk hashtag #May28 og #WomensHealthMatters og bruk også gjerne bilder laget for kampanjen.
  • Signér oppropet – som blant annet sier:

I dag ber vi myndigheter verden over om å respektere, beskytte og oppfylle kvinners rett til helse, verdighet og kroppslig integritet, og om å få slutt på ALL form for vold mot kvinner.

Én form for vold – spesielt opplevd av jenter og kvinner som er unge, ugifte, fattige, hivpositive, av ulike seksuelle orienteringer eller kjønnsidentiteter, ufør eller i andre sårbare situasjoner – forblir vedvarende og uadressert: den institusjonelle volden disse jentene og kvinnene opplever når de nektes retten til helse ved at de ikke får tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester.

I dag må vi minne myndigheter verden over på at #WomensHealthMatters, holde ledere ansvarlig, og sikre at forpliktelser relatert til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter opprettholdes, om ikke styrkes, i fremtidige utviklingstiltak.

Bli med å oppfordre myndigheter og det internasjonale samfunn om å få slutt på ALL form for vold mot kvinner og å sikre en omfattende, inkluderende og rettighetsbasert tilnærming til jenters og kvinners helse i formulering og implementering av post-2015 agendaen.

Den Internasjonale aksjonsdagen for kvinners helse koordineres av Women’s Global Network for Reproductive Rights (WGNRR).