Inspirerende innovasjonskonferanse

Inspirerende innovasjonskonferanse

Da «Visjon2030» gikk av stabelen i Trondheim 2. og 3. mars, var «Uke 6» plukket ut som ett av 29 bidrag som representerte innovative løsninger for å nå FNs kommende utviklingsmål for helse og utdanning. Over hundre forslag var meldt inn til konferansen og innovasjonsdugnaden, som ble arrangert av Utenriks-, Helse og omsorgs- og Kunnskapsministrene.

– Skal vi nå vår visjon og våre mål for post 2015-agendaen, trenger vi å mobilisere kreativetet og skaperkraft for å gjøre verden bedre rustet til å møte fremtiden, skrev de tre initiativtakerne i samlingen med artikler over de mest innovative bidragene til konferansen. Og «Uke 6» var ett av dem.

Sammen med andre utvalgte representanter fra næringsliv, akademia, sivilsamfunn og andre, brukte vi konferansen til å diskutere muligheter i utviklingsarbeidet, og hvordan «Uke 6» kan nyttiggjøres i utviklingsprosjekter. Blant overskriftene for diskusjonene var: «Hvordan kan vi sammen arbeide for et best mulig gjennomslag for en bærekraftig og tverrsektoriell post 2015-agenda på helse og utdanning?».

«Uke 6» et innovativt tiltak

Sex og Politikk mener seksualundervisning er et vesentlig virkemiddel for å kunne oppfylle unges rettigheter til helse, utdanning, informasjon og fravær til diskriminering, og dette var også vårt budskap på «Visjon2030».

På denne måten er «Uke 6» et svært viktig tiltak. Men det er også innovativt, fordi:

  • Opplegget er relevant for nasjonale læreplaner
  • Det er målrettet ut i fra forskjellige årstrinn
  • Materiellet er gratis og lett tilgjengelig
  • Undervisningsopplegget er kulturelt tilpasset og kunnskaps- og rettighetsbasert
  • Opplegget stemmer overens med de seneste kriteriene og standardene for seksualundervisning, som foreslått av internasjonale organisasjoner som UNESCO og WHO
  • Det er relevant for å nå ulike mål i nasjonale innsatser og handlingsplaner som skal fremme helse, likestilling og forebygging av voldtekt

Les Sex og Politikk sitt artikkelbidrag her.

Lanserte 50 millioner støttekroner

Utenriksminister Børge Brende innledet konferansen, og lanserte samtidig en ny støtteordning for å overvinne fattigdom. Ordningen skal være en oppfølging av «innovasjonsdugnaden» som Visjon2030 blir beskrevet som, og det skal deles ut inntil 50 millioner kroner årlig til tiltak innenfor helse og utdanning som kan bidra til å utrydde ekstrem fattigdom.

Les om ordningen her.