ICFP is a feeling! Fra kamp for prevensjon til kamp for rettigheter!

ICFP is a feeling! Fra kamp for prevensjon til kamp for rettigheter!

Sex og Politikk har deltatt på den sjette internasjonale konferansen om prevensjon (ICFP2022) i Pattaya, Thailand.

Mer enn 250 millioner personer ønsker i dag prevensjon, uten å ha tilgang til det. Seksuelle og reproduktive rettigheter har blitt diskutert på over 1500 møter de siste fire dagene i Pattaya, Thailand. Hovedtemaet er viktigheten av forskning og oppdateringer på feltet. Som alltid har det vært et sterkt ungdomsprogram og en uttrykt vilje om å prioritere ungdom i alle program. Det har også vært mange diskusjoner om religion og familieplanlegging.

Den sjette internasjonale konferansen om prevensjon (ICFP 2022), ble også konferansen der de mer kontroversielle temaene innen seksuelle rettigheter endelig fikk stor plass. Det var for første gang en egen del av programmet som omhandlet seksuell helse i humanitære situasjoner. Vi i Sex og Politikk merket oss spesielt at også abort og skeives rettigheter var med i mange av møtene. FNs befolkningsfond (UNFPA), som den ledende FN organet der, nevnte skeives rettigheter i alle sine innlegg! Det var også et gjennomgangstema på ungdomsarrangementene.

Norske myndigheter har vært godt representert ved Statssekretær Bjørg Sandkjær og rådgivere fra UD og Norad. Sandkjær har i en rekke panel stadfestet Norges satsing på SRHR – både som en sterk stemme i de globale forhandlingene og med finansiering. Norge sluttet seg til et eget opprop om viktigheten av tilgang til abort og behovet for styrket samarbeid.

Norge var også representert i parlamentarikerkonferansen som gikk parallelt med konferansen ved lederen av Stortingets SRHR nettverk, Maren Grøthe fra Senterpartiet, og styremedlem Silje Hjemdal fra Fremskrittspartiet. Stortingspolitikerne hadde egne møter med nestlederen fra Malawis befolknings- og bærekraftig utviklingskomitè, Dr. Ben Phiri, som ønsket å utveksle erfaringer rundt abortlovgivningen vår siden deres abortdiskusjon er pågående. Den franske parliamentariker­representanten kunngjorde at Frankrike neste uke vil vedta inkludering av abortrettigheter i grunnloven sin. Mens de sterkeste innleggene kom som forventet fra Ukrainas parlamentariker – han understreka viktigheten av prevensjon også i krig, konflikt og humanitære kriser.

Sex og Politikk benyttet også sjansen til å besøke vår søskenorganisasjon Planned Parenthood Association Thailand (IPPF Thailand) og vår medlemsorganisasjon Pions partnerorganisasjon SWING.

SWING er den største organisasjonen som jobber med og for sexarbeidere i Thailand. Besøket minnet oss om at byen ICFP ble holdt er den byen i verden hvor sexindustrien har den mest framtredende rollen. Vi besøkte klinikken deres hvor vi ble forklart om situasjonen og hvordan de jobber for å bedre den. De regner med at mer enn hver fjerde innbygger i byen er knyttet til sexarbeid! De snakket og om viktigheten av å inkludere menn og transpersoner. Vi møtte deres helsepersonell og de som rådgir og driver opplæring. Mer enn 40% av deres nærmere 80 ansatte har erfaring fra sexarbeid, særlig de om driver med oppsøkende virksomhet. Deres sterkeste budskap er: Kriminaliseringa må opphøre. SWING mener at det ikke er nok å avkriminalisere, de ønsker å legalisere sexarbeid og ha det inn i arbeidsmiljøloven.

Under besøket hos IPPF Thailand lærte vi mer om seksualitetsundervisningen på Sripatum universitet. Her kan studentene ta gratis kondomer, oppsøke fellesskap med andre studenter og motta veiledning av psykolog. Vi fikk også besøke en av deres abortklinikker som ligger vegg i vegg med organisasjonens hovedkontor.

IPPF Thailand ble trukket fram som en av 15 nominerte til tittelen family planning champions under avslutningsseremonien, der over 3.000 abstracts mottatt, en tittel som gikk til en ugandisk organisasjon.

Fra Sex og Politikk (IPPF Norge) deltok Kristin Kjæret og Tor-Hugne Olsen. I tillegg var Sex og Politikks søskenorganisasjoner i International Planned Parenthood Federation, representert med rundt 200 av de totalt vel 3.000 deltakerne.