I dag er den internasjonale abortdagen. Mange av kampene for abort foregår i Europa

I dag er den internasjonale abortdagen. Mange av kampene for abort foregår i Europa

Det er på tide å bringe abortlover, -politikk og -tjenester inn i det 21. århundre!

Av Tor-Hugne Olsen, Daglig leder, Sex og Politikk

Caroline Hickson, Direktør, IPPFs Europakontor

Siden mars 2020 har Covid-19-pandemien fremhevet de store ulikhetene i tilgang til trygg og lovlig abort over hele Europa. Lockdowns og karantener har ført til at kvinner ikke har kunnet forlate sine hjem. Grenser har blitt stengt, noe som har gjort det vanskelig for kvinner som bor i land med restriktive lover å krysse landegrenser for få tilgang lovlige aborttjenester. Også sykehusbasert abortomsorg har blitt betydelig vanskeligere å finne og ordne i mange land.

Europeiske land har håndtert ivaretakelsen av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) under pandemien på veldig forskjellige måter, og fortsatt er vi vitne til et uoversiktlig og raskt skiftende scenarioer. I Polen, Litauen og Malta har pandemien vist hvor grusomme de restriktive abortlovene er. Politikere har uttalt at de fraråder kvinner å gjennomføre en abort. Risikoen for å bli smittet av Covid-19 under sykehusbesøk, som ved veiledning, ultralyd, for å hente abortpiller eller sykehusinnleggelse har ikke blitt tatt høyde for. I noen tilfeller har pandemien blitt en unnskyldning for at legene ikke vil gi aborter i det hele tatt, for eksempel ved å vurdere abort som «ikke-essensielle» tjenester.

I motsetning har de skandinaviske landene, Belgia, Nederland og Portugal sørget for fortsatt tilgang til trygge aborttjenester, uavhengig av pandemien. Noen land har gått enda lenger, Irland først, deretter Storbritannia og Frankrike har innført forskrifter som muliggjør bruk av telemedisin for selvstyrt abort hjemme for medisinske aborter i første trimester – men kun under pandemien. Tyskland, som krever obligatorisk rådgivning før aborter, lot dette skje over telefon eller ved videosamtaler. Catalonia i Spania reduserte antallet påkrevde besøk før abort fra to til ett. Italia har nylig også innført noen positive endringer, selv om parameterne er fortsatt uklare. Noen av disse landene har imidlertid dessverre allerede gått tilbake til regelverket slik det var før pandemien.

Det er knyttet stor usikkerhet til fremtidig spredning og konsekvenser av Covid-19. Uavhengig av pandemien, er de fleste land i Europa, til og med de med liberale lover og politikk, utdaterte med tanke på hvordan, hvor og med hvem sin tillatelse en abort kan gis. Også med tanke på hvilke grunner, hvor sent i svangerskapet og med hvilke juridiske og kriminelle begrensninger og forskrifter en abort kan gjennomføres. Heller ikke hjemme-aborter med abortpiller, som har vist seg å være trygt i første trimester av svangerskapet, er lovlig i de fleste land.

Det er på tide å bringe abortlover, -politikk og -tjenester inn i det 21. århundre!