Hvor gode er partiene på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR)?

Hvor gode er partiene på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR)?

SV kåret som vinner av Sex og Politikks partitest.

Hva mener partene om dagens abortlov? Tilgang til gratis prevensjon? Seksualitetsundervisning i barnehagen? Og hvordan bør SRHR i utviklingsarbeid prioriteres? Sex og Politikks hovedprogram er seksualitetsundervisningmateriellet «Uke 6» for grunnskolen. Vi har derfor valgt å vurdere partiene ved å gi karakterer i SRHR. Ingen partier får toppkarakter 6 i Sex og Politikks karakterbok, men partiene scorer bra med et unntak, hvor det ikke blir karakter pga. for store mangler til at vi gi en karakter. Fire partier får fem og tre får fire. Sex og Politikk er fornøyde med at partiene vil mye bra på området, men ofte mangler de konkrete løsningsforslagene. Sex og Politikk lover derfor å invitere til utviklingssamtaler utover høsten!

Vurderingsgrunnlag
Utgangspunktet for vurderingen er partienes valgprogrammer, spørsmål fra SRHR-nettverket relatert til nasjonale problemstillinger, og spørsmål fra Sex og Politikk relatert til internasjonale problemstillinger. Linker til partiprogrammene og svarene på Sex og Politikks spørsmål ligger under vurderingen av hvert parti. Vi har tatt utgangspunkt i hva partiene vil gjøre fremover, og ikke fokusert på hva partiene har gjort tidligere. Vi har sett spesielt på de tre mest omtalte og mange steder kontroversielle seksuelle rettighetene: abort, seksualitetsundervisning og SKK (seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk). Litt mer om hva vi har lagt vekt på finner du her.

Under pluss og minus ser du høydepunkter fra hvert parti. Dette er utdrag fra politikken på disse tre hovedområdene og ikke et forsøk på å gi et helhetlig bilde av all politikken på SRHR. Vurdering og karakter er derimot gjort ut i fra en helhet i dokumentene vi har gått igjennom.

Sosialistisk Venstreparti (SV)


Partiprogram | Svar på spørsmål fra Sex og politikk

Venstre (V)

Partiprogram | Svar på spørsmål fra Sex og politikk

Høyre (H)

Partiprogram | Svar på spørsmål fra Sex og politikk

Miljøpartiet De Grønne (MDG) 

Partiprogram | Svar på spørsmål fra Sex og politikk

Arbeiderpartiet (AP)

Partiprogram | Svar på spørsmål fra Sex og politikk

Kristelig Folkeparti (KrF)

Partiprogram | Svar på spørsmål fra Sex og politikk

Senterpartiet (SP)

Partiprogram | Svar på spørsmål fra Sex og politikk

Fremskrittspartiet (FrP)

Partiprogram | Svar på spørsmål fra Sex og politikk


Inviterer til utviklingssamtale

Selv om noen partier fikk bedre karakterer enn andre, har alle partiene utviklingspotensiale innenfor SRHR. Sex og Politikk inviterer derfor partiene til utviklingssamtaler, der partiene kan få tilbakemelding på hvordan de kan utvikle seg og sin politikk på SRHR.

Dersom du ønsker flere opplysninger kan du kontakte: Tor-Hugne Olsen, torhugne@sexogpolitikk.no, mobil 488 42 771.