Hvem bestemmer over din kropp? Din fremtid?

Hvem bestemmer over din kropp? Din fremtid?

Kampanje for SRHR-rettigheter i verden

Du kan delta i kampanjen på følgende måter:

Bakgrunn for kampanjen

I 2000 ble FNs tusenårsmål utviklet og disse forpliktet alle verdens land til å handle for å oppnå målene. Det var enighet om at vi ønsker en verden uten fattigdom, hvor mennesker kan oppnå sitt fulle potensial og hvor helse og utdanning er garanterte rettigheter.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) er sentrale for å oppnå denne visjonen fra 2000. Manglende tilgang på reproduktiv helse og rettigheter er både grunn til og resultat av fattigdom. Kun når alle har tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester, rett til kroppslig integritet og kontroll over alle aspekt ved egen seksualitet, kan bærekraftig utvikling og likestilling realiseres.

Siden utarbeidelsen av FNs tusenårsmålerklæring i 2000 har landskapet for SRHR endret seg. Midler til global helse for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter har blitt redusert betraktelig. I alle verdens regioner blir jenter og kvinner i større grad berørt av hiv. Økende konservative krefter truer fremkjempede seire for seksuelle og reproduktive rettigheter og setter sikkerhet og velvære for alle på spill, særlig for unge kvinner i fattige samfunn. 57 % (867 millioner) av kvinnene i reproduktiv alder i utviklingsland har behov for prevensjon, det vil si at de er seksuelt aktive men ikke ønsker barn i løpet av de neste to årene. Av disse 867 millioner kvinnene bruker 675 millioner (74 %) moderne prevensjonsmetoder. De resterende 222 millioner (25 %) bruker enten ingen metoder eller tradisjonelle metoder. Ved å møte dette behovet til de 222 millioner kvinnene kan man unngå 218 millioner uønskede svangerskap i utviklingsland, som videre kan unngå 55 millioner uplanlagte fødsler, 138 millioner aborter (hvorav 40 millioner er utrygge), 25 millioner spontanaborter og 118.000 dødsfall.

Millioner av liv har blitt spart og endret på grunn av tilgang til reproduktive helsetjenester, særlig i høy- og mellominntektsland. I mange av verdens regioner er lover nå på plass for å beskytte reproduktive rettigheter og forhindre diskriminering av jenter og kvinner. I dag ser vi den største generasjonen unge vokse opp og vi bør utnytte potensialet til disse fremtidige lederne. De er veldig viktige for å kunne sikre en rettferdig verden med valgmuligheter og god helse for alle.

Les mer om bakgrunnen her.