Hva skjer når en imam, en prest og en lege snakker om seksualitet?

Hva skjer når en imam, en prest og en lege snakker om seksualitet?

Etikk, seksualitet, livssyn, maskulinitet, homofobi, grenser og gråsoner, et helt nytt undervisningsmateriell for videregående har som mål å favne om alle i klassen, og inviterer til inkludering og kommunikasjon, med råd og innspill fra både en imam, en prest og en lege.

Når klassen skal snakke om seksualitet, er det vanlig at tema som etikk, kulturell bakgrunn og religion også blir en del av diskusjonen. Dette er vanskelige tema som kan være utfordrende, både for den som underviser og mange elever som kjenner på utrygghet og utenforskap.

Sex og Politikk og Minotenk lanserer derfor et helt nytt materiell for seksualitetsundervisning i videregående skole. Materiellet er utarbeidet med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Stiftelsen Dam.

Materiellet er gratis og målet er at elever og undervisere skal kjenne det trygt og relevant å samtale om utfordrende spørsmål knyttet til seksualitet.

Materiellet, som heter Uke 16: Seksuell helse og medborgerskap, består av fem kortfilmer med tilhørende oppgaver og en undervisningsveileder. Materiellet dekker temaer som kjønnsroller, maskulinitet, homofobi, identitet og grenser, og kan knyttes til flere kompetansemål i det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap, så vel som livsmestring og folkehelse.

– Materiellet er et viktig ledd i vårt arbeid for gjøre seksualitetsundervisningen mer inkluderende. Medborgerskap handler om å skape et felleskap hvor alle føler seg inkludert. Ved å tilrettelegge for trygge diskusjoner i klasserommet hvor elevene reflekterer sammen om utfordrende spørsmål, skal elevene lære å se hverandre som likestilte borgere og samtidig utvide sine perspektiver om seksualitet, forklarer daglig leder Tor-Hugne Olsen i Sex og Politikk.

I den første episoden i materiellet møter vi en prest, en imam og en lege, som diskuterer hvordan forskjellige livssyn påvirker vår seksualitet.

– Det er viktig å huske på at alle, uansett bakgrunn, har en seksualitet. Dette materiellet gjør det enklere for lærere og elever å diskutere seksualitet på en inkluderende måte. For oss har det vært viktig at ulike minoriteter kjenner seg igjen i og opplever at seksualitetsundervisningen gir mening. Ved bruk av dette materiellet skal elevene utvide sine perspektiver om hverandre og samtidig lære å utfordre seg selv og hverandre på en trygg måte, uttaler daglig leder Linda Noor i Minotenk.

Hovedmålgruppen for prosjektet er undervisere. Materiellet inkluderer en undervisningsveileder som skal gjøre det tryggere å lede samtaler i klasserommet om utfordrende spørsmål.

De fem filmene tar opp følgende tema:

1. Seksualiteten og samfunnet: En imam, prest og lege snakker om normer, moral og etikk, forskjellige livssyn og hvordan de påvirker hverandre.

2. Gutter: Hvordan menn forventes å forholde seg til sin maskulinitet i 2022, filmen tar også opp giftig maskulinitet.

3. Jenter: Denne filmen tar blant annet opp kvinners seksualitet i møte med ryktespredning.

4. Homofobi: Filmen tar blant annet opp hvor homofobi kommer fra. Filmen stiller spørsmål ved hvorfor noen mennesker er homofobe, og hva man kan gjøre med det.

5. Grenser og gråsoner: Denne filmen tar opp hvordan kjenne sine egne grenser og andres, spesielt når alkohol kommer med i bildet.

– Det kan være utfordrende for lærere å ta opp spørsmål om kjønn og seksualitet i klasserommet. Derfor har vi laget en veileder som gir konkrete tips til læreren om hvordan en kan navigere i utfordrende situasjoner i klasserommet, forteller seniorrådgiver Vilde Senje fra Sex og Politikk.

Det nye undervisningsmateriellet lanseres på Kuben videregående skole i Oslo, mandag 5. september, og er etter det klart til bruk, gratis for alle undervisere i hele landet, via Sex og Politikks nye undervisningsportal på www.sexogpolitikk.no.