Hva skal ungdomsorganisasjonen vår hete?

Hva skal ungdomsorganisasjonen vår hete?

Øyapass til beste forslag!

Sex og Politikk skal lansere Norges første ungdomsorganisasjon for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter! Men hva skal den hete? Nå inviterer vi alle unge under 30 år til å være med og påvirke valget, ved å delta i vår store navnekonkurranse. Ungdomsorganisasjonen skal arbeide for å styrke unges rettigheter på det seksualpolitiske feltet, nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsker derfor at organisasjonens navn skal gjenspeile dette. Stikkord til inspirasjon er: unge mennesker, seksualitet, helse, menneskerettigheter, selvbestemmelse over egen kropp, deltagelse, endringsaktører, likestilling, utvikling, politikk. Forslaget bør også fungere på engelsk.

Send ditt forslag + navn og alder til nora@sexogpolitikk.no innen 15. oktober 2014.

Det endelige navnet avgjøres av en jury bestående av ungdommene i Sex og Politikk sitt styre, i samarbeid med vår prosjektkoordinator på ungdom, Nora Mehsen.

Premien er et ukespass til Øyafestivalen 2015, så ingen grunn til å ruge på ditt gode forslag i ensomhet.

Vi gleder oss til å se forslagene renne inn!