Hva blir framtidas utfordringer for seksuelle rettigheter?

Hva blir framtidas utfordringer for seksuelle rettigheter?

Vi må snakke mer om det! Sex og Politikk inviterer til seminar om fremtidens utfordringer og muligheter for seksuelle og reproduktive helse og rettigheter.

Ved årsskiftet går «Snakk om det!», myndighetenes strategi for seksuell helse ut, og Sex og Politikk ønsker å løfte blikket og se på hva som er utfordringer og muligheter på SRHR-feltet de neste fem årene.

I den forbindelse inviterer Sex og Politikk til et framtidsrettet seminar, der man sammen kan se på hva som venter av utfordringer, men hva det også finnes av muligheter for dette viktige fagområdet som berører oss alle sammen.

Det legges opp til både innledninger og en panelsamtale, men mest av alt blir det satt av god tid til innspill fra salen. Seminaret finner sted på Litteraturhuset i Oslo 4. oktober og er åpne for alle som er opptatt av SRHR.

Det man ønsker å belyse er for eksempel hvilke utfordringer innen seksuell helse det settes lite søkelys på eller arbeides for lite med arbeid med, og hvorfor det er slik.

Man vil også prøve å tenkte høyt om hva som er det viktigste tiltaket for å styrke seksuelle rettigheter i Norge og internasjonalt. Det er også viktig å telle sine seire, så man skal se på hvilke suksesser vi har sett på feltet de siste fire årene.

Et viktig spørsmål er hvordan sivilsamfunn og myndigheter sammen kan jobbe bedre for å styrke rettighetene.  

I påmeldingsskjemaet kan den som melder seg på også selv komme med innspill til spørsmål og kommentarer.

For de av våre medlemmer som ikke har anledning til å komme til Litteraturhuset i Oslo er det også mulig å følge seminaret digitalt. De som melder seg på til å følge seminaret digitalt får tilsendt en lenke dagen før arrangementet finner sted.

Har du lyst til å melde deg på? Meld deg på via vår KALENDER.