«Hundre skritt tilbake for menneskerettighetene i Serbia»

«Hundre skritt tilbake for menneskerettighetene i Serbia»

Dette er en offisiell uttalelse vedrørende avlysningen av EuroPride-paraden i Beograd fra IPPF Norge, Serbia og Romania.

Serbias president erklærte 28. august at den planlagte EuroPride-paraden 17. september i Beograd ikke skulle avholdes.

For to dager siden trakk det serbiske politiet tilbake godkjennelsen av ruten til Pride-paraden, en rute som allerede var avtalt mellom de serbiske myndighetene og arrangøren av EuroPride.

De norske, serbiske og rumenske avdelingene i International Planned Parenthood Federation (IPPF) står sammen med de serbiske LHBT- og menneskerettighetsaktivistene i fordømmelsen av tiltakene mot Pride-paraden, og anser det som er et angrep på menneskerettighetene.

Paraden som skulle finne sted kommende helg, ble begrunnet avlyst fordi man fryktet at motdemonstrasjonene kunne bli voldelige.

Spredning av frykt og trusler om vold og gjentatte voldshendelser, synes å ha nådd et høydepunkt ved at paraden nå forsøkes stoppes.

Forbudet mot å utøve de grunnleggende rettighetene som frihet til å møtes og ytringsfrihet i det offentlige rom, er en trussel mot oss alle, og spesielt frivillige organisasjoner som arbeider sammen med disse sårbare grupper i Serbia.

Samtidig som gjennomføringen av Pride-paraden forbys, får ultranasjonalister og ytre høyregrupperinger lov til å uttrykke hat og forakt mot disse minoritetene i Beograds gater. Dette vil øke hatkriminaliteten og underbygge og gi næring til mer vold.

Myndighetene ignorerer ikke bare sine forpliktelser til å beskytte menneskerettighetene,  men de understøtter også anti-LHBT-retorikken som utsetter disse gruppene for økt voldsrisiko.

Dette er en sørgelig dag for Serbia, og ikke bare ett, men hundre skritt tilbake for menneskerettighetene i dette landet.

Det er i dag viktigere enn noen gang å være solidarisk med LHBT-miljøet i Serbia og ikke tillate at den sosiale avstanden mellom majoriteten og minoriteten øker.

Vi vil delta i Pride-paraden lørdag og be om at myndighetene respekterer sine nasjonale og internasjonale forpliktelser ved at de sørger for sikkerheten til deltakerne både under og etter denne marsjen for menneskerettigheter.